Complex 507

Complex 507 _ de basis gelegd

In Lombok in Utrecht staan 353 sociale huurwoningen, bekend onder naam ‘Complex 507’. De woningen van corporatie Bo-Ex zijn relatief groot, in slechte staat en met een lage huur. En het wordt met recht een ‘complex’ genoemd. Want complex is het: de verstandhouding tussen woningcorporatie Bo-Ex en bewoners heeft jarenlang rondom het vriespunt gelegen. Vertrouwen moet worden opgebouwd. En de ambitie is hoog: betaalbare huren, behoud van alle woningen, en technisch weer op orde. Daarnaast wordt er ingezoomd op zelfbeheer, community-opbouw, duurzaamheid, veiligheid en het tegengaan van gentrification.

Extra complex aan deze opgave is dat er ruim tien jaar geleden een plan lag dat samen met een bewonerscomité is gemaakt. Hier is toen in de buurt niet het benodigde draagvlak voor behaald. Daarmee is een jarenlange patstelling ontstaan, waardoor de technische staat en het wooncomfort verder daalde.
12N Urban Matters is aangedragen door de bewoners en geselecteerd als onafhankelijk procesleider om hiermee aan de slag te gaan. Reden van selectie was onder andere kennis van de volkshuisvesting en veel ervaring in werken in buurten. Bo-Ex: “We denken dat de frisse open blik en de combinatie van onorthodoxe én pragmatische voorstellen nodig is bij de opgave.”

Doel is om de partijen gezamenlijk een toekomstplan te laten maken. Aan 12N om de discussie hiervoor voor te bereiden, om de partijen op een constructieve manier met elkaar aan de slag te laten gaan, om de mogelijkheid te geven om ideeën en creatieve oplossingen aan te leveren. Op 11 april is het startdocument is getekend waarmee de ambities voor de toekomst zijn vastgelegd.

In opdracht van:
Toekomstclub 507 (bewonersvertegenwoordiging)
en
Bo-Ex, Utrecht

Periode:
november 2016 – april 2017

 

Download hier het Startdocument dat op 11 april is getekend.