Almere Haven

Almere Haven_visie op creatieve industrie in de stad

Hoe behoud je de culturele identiteit van Almere Haven door de mogelijkheden van de creatieve industrie beter te benutten? Met die opdracht verrichtte 12N Urban Matters in samenwerking met Ans van Berkum van Architectuurcentrum Casla een studie, die uitmondde in aanbevelingen op 5 stedenbouwkundige schaalniveaus.

Aanleiding voor de opdracht van woningcorporatie Alliantie Flevoland was het wegtrekken van een aantal culturele initiatieven uit Almere Haven, want Almere-stad werd steeds meer het brede stadshart. De samenwerkingscombinatie 12N en Ans van Berkum inventariseerde hoe bestaande en nieuwe creatieve bedrijven beter gebonden konden worden en welke concrete maatregelen hierbij nodig zijn (ondermeer in de vorm van strategische aankoopbeleid). Hierbij werd verder ingezoomed op de bestaande identiteit van het gebied en in kaart gebracht hoe de koppeling van architectuur, water en new towns kan leiden tot vitalisering van het gebied. Bovendien werd een toolkit ontwikkeld voor de versterking van de openbare ruimte.

In de rapportage werd aan de hand van collages en kaarten zowel op regionaal, stedelijk, wijk-, buurt- en gebouwniveau vastgelegd welke mogelijkheden Almere Haven kan benutten. De werkzaamheden resulteerden in een visie op hoofdlijnen en de toolkit, gedefinieerd op het snijvlak van stedenbouw en cultuur, waarmee de opdrachtgever op kostenextensieve wijze de culturele identiteit en stedenbouwkundige context kan versterken. Onderdelen van het advies zijn inmiddels gerealiseerd.Concrete ontwikkelingen: realisatie van een creatief bedrijsverzamelgebouw in een leegstaand kantorencomplex en een intensievere samenwerking en verbouwingsplannen rondom Corrosia.

Download PDF.

In opdracht van:
Alliantie Flevoland

In samenwerking met:
Architectuurcentrum Casla Almere

Periode:
2006-2007