Belgrade’s Event

Belgrade’s Event_Eventarchitectuur als katalysator voor stedelijke ontwikkeling

Achtergrond voor de conceptontwikkeling voor een festival voor stedelijke jongeren in Belgrado is tweezijdig. Grootschalige bouwprojecten in Belgrado bleken tijdens onderzoek geen voltooiing te kunnen vinden vanwege het te hoge ambitieniveau aan ambtelijke zijde. Daarnaast was de behoefte groot aan positieve ingrepen in de stad, vanwege de uittocht van hoog opgeleiden na de militaire interventie in Servië.

Wat maakt de opzet van een festival dan toch tot een stedenbouwkundige ingreep?

Bij de opzet van het festivalplan werd ingehaakt op de historische ontwikkeling van Belgrado, het middeleeuwse karakter van de binnenstad, de bestaande planvorming en de gewenste binding met de naoorlogse sfeer in de stad. Om een motor te creëren voor nieuwe ontwikkelingen ontstond het plan om festivalelementen als podia, kraampjes en verlichting te behouden en een nieuwe functie te geven op pleinen. Zo kreeg de stad haar bushokjes en straat nieuwe brugverlichting.

Belgrade’s Event toont zo dat stedenbouw niet uitsluitend benaderd hoeft te worden als het creëren van een gebouwde omgeving met vaststaande functies, maar ook ingevuld kan worden vanuit alledaagse oplossingen. Het ontwerp zit hier in het tijdelijke, en in de programmatische benadering.

Afstudeerproject
TU/Eindhoven, Faculteit Bouwkunde

Hoogleraar:
Wim van den Bergh

Periode:
1999