Eindhoven Arts Campus

Eindhoven Arts Campus_onderzoek uitbreiding aantal ateliers

Is het, gezien de behoeften en mogelijkheden in de stad realistisch om het aantal ateliers in de gemeente Eindhoven te verdubbelen? Die vraag vormt het uitgangspunt van een verkenning die 12N Urban Matters uitvoert in opdracht van diezelfde gemeente Eindhoven. 12N concentreert zich hierbij op de ruimtelijke kenmerken van de stad en inventariseert welke rol reeds bestaande Eindhovense (culturele) initiatieven, maar ook vastgoedeigenaren hierbij kunnen spelen. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om tijdelijk leegstaande panden als atelierruimte te benutten. Stedelijke vraagstukken zoals concentratie of spreiding, bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn hierbij aan de orde. Daarnaast wordt bekeken welke organisatorische opzet maximaal bijdraagt aan het eventuele welslagen van een atelier-uitbreidingsproject. De onderzoeksresultaten zullen uitmonden in een startdocument, waarin ook een concept-ondernemingsplan, concrete doelstellingen en een raamwerk voor een organisatorische opzet zullen worden vervat.

In opdracht van:
Gemeente Eindhoven

Periode:
najaar 2006