Heseveld Nijmegen

Heseveld Nijmegen_bewonersondersteuning

Ondersteuning van bewonersorganisatie BHPP bij het beoordelen van de plannen van de woningcorporatie voor de Nijmeegse wijk Heseveld. Dat was de rol die 12N vervult in opdracht van woningbouwcorporatie Portaal teneinde de bewonersorganisatie te helpen bij de standpuntbepaling ten aanzien van de nieuwe wijk. 12N adviseerde de BHPP bij de beoordeling van de planontwikkeling en gaf daarbij bijzondere aandacht aan aspecten als procesinrichting, cultuurhistorie, ruimtelijk en sociaal beleid.

Ook de procesorganisatie is door 12N  Urban Matters onder de loep genomen. Deze ondersteuning heeft ertoe geleid dat de input van de bewoners vertaald werd naar conclusies en visies die voor de corporatie en de gemeente optimaal te verwerken zijn. Anderzijds hielp 12N middels intensief contact met de bewoners om de gevolgen van keuzes voor plannen inzichtelijk te maken en een eigen strategie te ontwikkelen. Na jaren tegenover elkaar te hebben gestaan is de visie tot tevredenheid van zowel bewoners als gemeente en Portaal afgerond.

De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is in de laatste fase terecht gekomen. De openbare ruimte en de bestaande woningen zijn opgeknapt. De nieuwbouwplannen hebben vertraging opgelopen door aanpassingen in het programma van eisen aan de zijde van de gemeente. Het nieuwe programma wordt in nauw overleg tussen Portaal, gemeente en bewoners vastgesteld.

 

In opdracht van:
Bewonersoverleg Heseveld, Portaal Nijmegen

Periode:
Visie-afspraken: mei 2007 – juni 2008
Uitvoeringsfase: vanaf zomer 2008