IJsselstein

Toekomstvisie IJsselstein_andere tijden, nieuwe keuzes

Tóch woningen bouwen in het buitengebied? Een smart city, of de nadruk op de cultuurhistorische schatten? Geen auto’s meer in het stadscentrum, of gratis parkeren?Zomaar wat vragen die naar boven kwamen tijdens het gesprek met inwoners over de IJsselsteinse toekomstvisie.

Die was in 2010 al vastgesteld, maar tijden veranderen. Dat zag ook de gemeente IJsselstein, reden om aan 12N en Buro de Steeg te vragen om de toekomstvisie te herijen. En dat te doen in dialoog met de samenleving, in een periode van zes maanden. Met als doel een document te hebben waarin identiteit, kernwaarden en doelen helder beschreven zijn. En dat voor langere tijd gebruikt kan worden als basis voor verschillende sectorale beleidsdocumenten zoals de woonvisie, verkeersvisie en de visie buitengebied.
En de discussie werd met overtuiging gevoerd. Niet alleen reageerden er 650 mensen op  de inwonersenquete, er verschenen ook ruim honderd mensen op de bijeenkomst, waar onder andere een zelf ontwikkelde ‘serious game’ over Ijsselstein gespeeld kon worden. Onderwerpen waren onder andere de identiteit van IJsselstein, de druk op de ruimte, de kracht van de samenleving, bondgenoten in de regio en kansen voor de toekomst.

Naar aanleiding van een bestuurlijke crisis over de samenwerking met Montfoort is besloten een aantal dossiers, waaronder dit dossier, uit te stellen tot in 2018.

In opdracht van:
gemeente IJsselstein

In samenwerking met:
Frans Werter, Buro de Steeg

2016