Kanaleneiland Utrecht

Kanaleneiland Utrecht_ondersteuning ruimtelijke visie

Voor Linssen en Van Asseldonk werkte 12N Urban Matters aan de visie-vorming van het centrumgebied van Kanaleneiland. De programmatische benadering stond centraal. De ruimtelijke vertaling is schetsmatig. In een serie brainstormsessies tussen 12N en de opdrachtgever werden de thema’s jongeren, openbare ruimte, verbinden en ontmoeten bepaald. 12N maakte de ruimtelijk uitwerking, zowel in schematische kaarten als in de visualisatie van het eindrapport.

12N Stedenbouw heeft in snelle, korte en creatieve beelden een bijdrage geleverd, en met behulp van schetsen en referenties richting gegeven aan de planvorming voor deze zone in Kanaleneiland.

In opdracht van:
Linssen en Van Asseldonk

Periode:
februari 2009