Karakterpanden

Karakterpanden_wonen voor mensen met karakter

Creëer een palet aan nieuwe woonproducten voor mensen die bijzondere huisvesting willen met behulp van ruimtes waar bewoners zelf nog aan moeten of kunnen klussen, binnen een relatief beperkt budget. Dat is de opdracht die 12N aanging voor de SEV (stichting experimenten in de volkshuisvesting) en de corporaties Trudo, Nijestee, WBVG en Progrez.

Conclusie uit de rapportage is: voor de doelgroepen binnen deze marktniche is maatwerk een voorwaarde. Nevenconclusies zijn ondermeer: zeggenschap over de eigen plek is noodzakelijk, collectiviteit gewenst en combinaties van functies aan te bevelen. Vaststelling is bovendien dat de doelgroep doorgaans lage woonkosten laat prevaleren boven comfort en luxe.

Er worden inmiddels op diverse locaties in het land ‘Karakterpanden’ ontwikkeld, mede vanuit een aanjaagfunctie. Het concept Karakterpanden is verder doorontwikkeld en overgedragen aan Woningbouw Vereniging Gelderland (WBVG).

Zie voor meer info:
www.karakterpanden.nl

In opdracht van:
SEV, Woonbron, Trudo, Nijestee, WBVG, Progrez, Woonplus

In samenwerking met:
Bas Thijs

Periode:
2007 – 2009