Maurik

Maurik De Slaag_wijkvernieuwingsopgave

In samenwerking met Linssen en Van Asseldonk werkte 12N aan de toekomstvisie van de Maurikse wijk De Slaag. Hoe bied je de wijk en haar mensen een perspectief? In een interactief proces is gekeken hoe moet worden omgegaan met de bijna 200 woningen, de leegkomende school, en de openbare ruimte.

De Slaag is een typische volkswijk in een dorp in de Betuwe. Met tuinkabouters, scooters, verpauperde seniorenwoningen, verkeersdrempels, opgeruimde en rommelige tuinen, oude familiestructuren en nieuwe (soms allochtone) bewoners, kleine kinderen op het kale schoolplein, en de geur en ruimte van de aangrenzende weilanden.

De oplossing voor de De Slaag ligt in een gefaseerde aanpak. De diverse fases geven oplossingen voor het terrein van de leegkomende school, de openbare ruimte, het waterbergingsvraagstuk, de woningdifferentiatie, en de herhuisvesting en vraag naar seniorenwoningen.

Tijdens grote wijkbijeenkomsten is achtereenvolgens de wijkenquête en de toekomstvisie besproken. Tussentijds is met behulp van een digitale maquette in werkatelierverband met bewoners, ambtenaren en werknemers van corporatie SWB gewerkt aan ruimtelijke scenario’s voor de wijk.

In opdracht van:
Woningcorporatie SWB

In samenwerking met:
Linssen en Van Asseldonk

Periode:
2008