Vaartbroek

Vaartbroek Eckart_naoorlogse wijken uit de anonimiteit

Vaartbroek en Eckart zijn twee naoorlogse buurten in Woensel in Eindhoven. Op het eerste gezicht sterke overeenkomst,maar bij nadere bestudering zijn er nog vele verschillen.
Vaartbroek heeft een centrum, met teruglopende activiteit. Eckart is anoniemer qua opzet, en ligt naast een villa-wijkje.
Woonbedrijf is eigenaar van de meeste huurwoningen in deze twee buurten en wil de wijk graag upgraden. De woningen zijn aan een opknapbeurt toe, maar ook de sociale en economische aspecten verdienen aandacht. De openbare ruimte is schraal.

De partijen (oa corporatie, gemeente, Welzijn) staan nog aan het begin van het traject. Er wordt bij de planvorming uitgegaan van een organische transformatie van de wijk. In een buurt waar de betrokkenheid bij de eigen wijk minimaal is, wordt juist de persoonlijke wens en inzet als leidend gezien.

12N had in dit proces twee rollen. Ten eerste maakte 12N een plan van aanpak voor bewonersparticipatie in de beide buurten. De betrokkenheid van bewoners kan stap voor stap ontwikkeld worden. Daarnaast heeft 12N de gesprekken tussen werkgroepen van Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven geleid en de uitkomsten vertaald naar een eindrapportage.

Download PDF

 

In opdracht van:
Woonbedrijf

Periode:
Januari 2011