Waterplein

  Waterplein Rotterdam _bewonersbetrokkenheid in Bloemhof

Rotterdam heeft een belangrijke opgave als het gaat om klimaatverandering en waterhuishouding. De stad is stenig, en het water wil steeds vaker niet weg: het riool kan het dan niet aan en er straten lopen onder water.

In het Waterplan 2 zijn door de gemeente diverse projectvoorstellen gedaan om deze opgave te lijf te kunnen. Een van de voorstellen is het maken van waterpleinen. Dat zijn pleinen die bij extreme regenval tijdelijk het water als een buffer opvangen voordat het het rioolstelsel in kan. In de wijk Bloemhof in Rotterdam is een eerste pilot bedacht. De deelgemeente Feijenoord wil het draagvlak van deze pilot eerst onderzoeken alvorens te beslissen of het plein in deze kwetsbare (kracht)wijk kan worden ingezet als ‘proef’-waterplein.

Het waterplein is bedacht door Florian Boer van De Urbanisten, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het draagvlak-onderzoek wordt gedaan door Linssen & Van Asseldonk; zij vroegen 12N Urban Matters om mee te werken aan dit project. Het is een participatietraject vol creatieve, sociaal-maatschappelijke en technische aspecten. In het najaar zijn er diverse gesprekken in de wijk met diverse belangenorganisaties. Ook organiseerden we drie waterdagen met spelletjes, debatten en ruimte voor vragen en toelichting. Tenslotte is er een advies uitgebracht aan de deelgemeente.

Advies is om geen waterplein te maken, er is geen draagvlak in de wijk. De erkenning voor het probleem van waterberging is er wel. De gekozen oplossing is voor bewoners van Bloemhof te risicovol. Veiligheid, hygiëne, onderhoud, maar ook het gegeven dat het een pilot is, en daarmee nog veel kinderziektes zullen worden ontdekt, maakt het plan voor deze kwetsbare wijk nu niet geschikt. De deelgemeente Feijenoord heeft het advies overgenomen en heeft aangegeven dat er veel is geleerd van een zeer intensief traject van participatie in deze bijzondere wijk.

Download de pdf van het eindrapport.

Opdrachtgever:
gemeente Rotterdam, deelgemeente Feyenoord

In samenwerking met:
Linssen en Van Asseldonk

Met medewerker van:
Marleen Oud, Trifid Digital Creations, Studio Van Laar, Leon Heuts, Thuis Op Straat, OBS De Sleutel