Wijk van de toekomst

Circulaire wijk van de toekomst

 

In Helmond wordt de wijk van de Toekomst ontwikkeld op basis van de gedachte van circulair bouwen en circulair ontwikkelen. Een ‘smart’ gebied waar ongeveer 1000 nieuwe woningen zullen verrijzen, waar smart een complete benadering betekent van participatie, energiepositief, circulair, innovatie in mobiliteit en bereikbaarheid, data en gezondheid.

Bewoners spelen in de ontwikkeling een belangrijke rol, en zullen deze slimme wijk voor een deel ook zelf kunnen ontwikkelen en bouwen. Techniek is dienend, en data en ict spelen een belangrijke rol spelen om nieuwe concepten te testen en te onderzoeken.

Belangrijk is dat we mét toekomstige bewoners een proces ontwikkelen waarbij de ideeën, de wensen, de nieuwste innovatieve mogelijkheden en de verwachtingen ten aanzien van hun toekomstige leven in de slimme wijk kunnen samenbrengen.

Verder zullen we op sociaal gebied de wensen van toekomstige bewoners meenemen: hoe zien zij de sociale samenhang in de nieuwe wijk en welke rol nemen zij in? Hoe bereiken we sociale samenhang en samenwerking? Hoe kan de slimme wijk met al haar innovatieve mogelijkheden een rol spelen om de kwaliteit van leven te verbeteren?
Eind 2017 is de contour van een plan afgerond en heeft Treffers het stokje overgedragen.

In opdracht van:
Gemeente Helmond
Brainport

Periode:
augustus 2017 – januari 2018