Woningmarkt manifest

Woningmarkt manifest_Nirov denktank

De woningmarkt stagneert. Maar wat zijn daarvan de precieze oorzaken? Om een antwoord op die vraag te formuleren participeerde 12N Urban Matters in een denktank samen met 6 jonge talenten uit het vak (volkshuisvesting en stedenbouw) en daarbuiten (filosofie, psychologie).

Inzet van de brainstormsessies was oorzaken te inventariseren die verder strekken dan de traditioneel geopperde redenen. De bijeenkomsten resulteerden in een manifest waarin ingegaan werd op de waan van de dag, het omverwerpen van nonargumenten in de gebruikelijk gevoerde discussie, leemtes in visie en de mogelijkheden tot creatieve antwoorden.

Dit manifest werd als gedrukte bijlage meegestuurd bij het Tijdschrift van de Volkshuisvesting maar ook bijgevoegd bij digitale nieuwsbrieven. Fulco Treffers werd naar aanleiding van het artikel enkele malen uitgenodigd als spreker en/of panellid en Aedes Magazine wijdde er onder andere een artikel aan.

Fulco Treffers neemt met enige regelmaat deel aan dit type vakdiscussies, onder andere over de woningmarkt, toekomst stedenbouw en de bouwcrisis. Hij schrijft hierover ook in vakbladen.

Download Manifest

In opdracht van:
Nirov

In samenwerking met:
Maarten Pel, Jannes Eshuis, Jasper van der Wal, Gerben Helleman, Chris Stuart, Manuel Aalbers, Yvette Prinsen, Fatima Mzalassi

Periode:
2006