Zeist ontwikkelingsperspectief

Zeist ontwikkelingsperspectief 2030_toekomstbeeld op basis van participatie

In mei 2009 keurde de gemeenteraad unaniem het Ontwikkelingsperspectief 2030 goed. Daarmee werd de basis gelegd voor het uitwerken van de structuurvisie van Zeist, die in de winter van 2011werd afgerond.

De druk op de werkzaamheden was groot, omdat geprobeerd werd in een relatief korte periode het interactieve proces en de besluitvorming te laten plaatsvinden. De spanningsboog bij participatie-trajecten mag niet te lang worden, om de betrokkenheid niet te laten verslappen. De inhoudelijke opgave was complex.

Zeist is een gemeente met een mooi verleden en een groen landschappelijk heden. Een gemeente waar de druk op de grond (en daarmee het groen) groot is, en de bereikbaarheid relatief laag. 12N Urban Matters werkte aan een oplossing die een win-win geeft voor al deze problemen, maar tevens uitvoerbaar is. Op structuurniveau wordt enkele heldere ingrepen gedaan die van belang zijn voor de toekomst van Zeist. Basiskenmerken van verleden en toekomst van Zeist zijn: natuurlijk en landschap, cultuurhistorie, zorgzaam en duurzaam en vijf kernen met een eigen identiteit.

In navolging op dit document is doorgewerkt aan de visie voor de eerstkomende tien jaar. Met de Structuurvisie als resultaat.

In opdracht van:
Gemeente Zeist

In samenwerking met:
Frans Werter (procesleiding)
Bestwerk (grafisch)

sep 2008 – mei 2009