Zuidwijk Rotterdam

Zuidwijk Rotterdam_rust, duurzaam en goedkoop

Hoe geef je portieketageflats aan de Hoge Kampen in Zuidwijk, Rotterdam zonder bouwtechnische ingrepen voor de komende 10 jaar een betere toekomst? Die opgave was voor 12N Urban Matters aanleiding om in samenspraak met bewoners een visiedocument te ontwikkelen.

Opdrachtgever woningcorporatie Vestia kreeg hierin 3 kernthema’s en 10 concrete en haalbare voorbeelden aangereikt om de flats te verbeteren qua woonklimaat en imago. De voorbeelden varieerden van het aanleggen van Wifi/breedband tot het organiseren van een interne economie, het vervaardigen van gordijnen met eigen prints en het vinden van sponsors door bewoners tot het beheren van terreur en coöptatie per portiek.

Start van het proces was een kennismakingsavond met bewoners, die uitmondde in de formulering van creatieve oplossingen waarin ook deze bewoners zich konden vinden. Bijkomend voordeel was dat door het proces deze bewoners zich meer realiseerden wat de meerwaarden van de flats (konden) zijn.

Het visiedocument wordt door de corporatie gebruikt om de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk te realiseren, maar ook als stimulans om voor het vinden van oplossingen buiten de traditionele op techniek en bouwen gefocuste middelen.

In opdracht van:
Vestia Rotterdma

Met medewerking van:
Timo Bralts, Bestwerk

Periode:
jan-mrt 2007