Buitenruimte RAUM, Utrecht

RAUM Utrecht_buitenruimte ontwerp

RAUM, een nieuwe culturele instelling in een jonge wijk. Een nieuw cultuurcluster. Een toevoeging aan het hart van Leidsche Rijn. Bovenop de A2. Het is een cultuurinstelling die niet zelf de eigen toekomst wil bepalen, maar dat wil doen met de buurt, met kunstenaars, met stakeholders in de stad.

De uitstraling van de buitenruimte bij RAUM (ca 4000 m2) was hard aan vernieuwing toe. In feite oogde het gebied als een braakliggend festivalterrein waar tijdens een groot deel van het jaar de regenplassen, vuilnisbakken en geparkeerde auto’s toch het beeld bepaalden. De belangrijke wens was om een plek te maken die geschikt is voor grotere evenementen maar ook uitnodigt om te gebruiken als er niets geprogrammeerd en georganiseerd is. Met een budget passend bij een periode van inrichting van circa vijf jaar.

Door het toepassen van grote houten frames in het gebied en paden van stelconplaten met tussenliggend groen is het gebied op drie schaalniveaus te gebruiken. De groenvlakken geven aanleiding tot kleine ontmoetingen, mogelijk meerdere gelijktijdig. De frames delen het gebied in in een centraal plein met vier aangrenzende zones. Tussen de frames zijn vlakken waar grotere objecten of activiteiten kunnen plaatsvinden. En door het transparante karakter van de frames kan ook het totale gebied voor één groot evenement ingezet worden.

In het ontwerp is uitgegaan van de circulaire gedachte. Materialen die al op het terrein aanwezig waren (aanwezige klinkers, grind en stelconplaten) werden hergebruikt. Nieuwe objecten werden zoveel mogelijk gemaakt van biobased materiaal. Demontabel, dus herplaatsbaar en aanpasbaar als over een aantal jaar meer permanente bebouwing van de locatie wordt gerealiseerd.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=r_qb9Huo7_A&t=39s voor een filmpje kort voor oplevering.

In opdracht van: RAUM
In samenwerking met: LaBolleur, Donkergroen, Venividimultiplex en 100%FAT.