Circulair en Social

Circulair en sociaal

Fulco Treffers en Marjo van Schaik werkten samen aan een artikel over circulair bouwen en sociale ambities, voor het netwerk Cirkelstad.

Dit zogenaamde ‘green paper’ geeft antwoord op de volgende vraag: ‘Hoe verhoudt circulair bouwen zich tot sociale doelstellingen?’ Het geeft een fundamenteel antwoord, door circulariteit vanuit een maatschappelijk oogpunt te bekijken en manieren te zoeken om de systeemwereld en de echte leefwereld te verbinden. De theorieën van Kate Haworth, Jurgen Habermas, Bruno Latour en Stewart Brand worden gebruikt om een reeks waarden te vinden waarop kan worden voortgebouwd. Naast deze fundamentele benadering is er de praktische invalshoek. Alle onderwerpen en theorieën zijn voorzien van links naar interessante en inspirerende projecten.

Het document zal de basis vormen voor de Cirkelstad community over dit onderwerp, en zal de komende tijd worden besproken, verrijkt, aangepast voor een meer sociale circulaire toekomst van de bouw.

Download de pdf.

Periode: jan-mei 2023
In opdracht van: Cirkelstad
In samenwerking met: Mare