Smart City Luhansk en Donetsk, Oekraine

Luhansk en Donetsk regio_smart city development in Oost-Oekraïense steden

15 steden en dorpen vlakbij de oorlogsgrens in Oost-Oekraïne. In eerste instantie misschien niet de meest logische plek om aan technologische stadsontwikkeling te doen. Of juist wel?

Een voorbeeld: een regionale hoofdwaterleiding die door het bezette oorlogsgebied gaat levert conflict op. Hoeveel water wordt er gebruikt in het bezette gebied, en hoe wordt dat betaald? Met eenvoudige it-apparatuur met transparante data kan bij einde en begin van de waterpijpleiding gemeten worden wat de bezetters moeten betalen. Maar ook online dienstverlening of online hulpverlening voor mensen die tegen de oorlogsgrens wonen kan zorgen voor verbetering van leefomstandigheden, hoe complex hun omstandigheden ook zijn.

Voor VNG International werkte Fulco Treffers als strategisch adviseur aan de ontwikkeling van smart city oplossingen in deze steden. In grote lijnen kende het project vier fasen: kennisontwikkeling – vertaling naar lokale situatie – keuze – samenwerking en verdieping.

Het proces kent meerdere fasen. In de eerste fase werd kennis van over de hele wereld gedeeld over ICT toepassingen bij waterzuivering, openbaar vervoer, luchtkwaliteit, dienstverlening en stedenbouwkundig ontwerp en planning. In de tweede en derde fase vertaalden de vijftien betrokken steden de verworven kennis naar de eigen lokale situatie, de urgentie en de prioritering. Fulco Treffers ondersteunde de steden in intensieve sessies bij het formuleren van de juiste vraagstelling en prioritering en keuzes. In elke gemeente waren multi-problematieken met openbaar vervoer, jeugdwerk, overheids-services en beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In de vierde fase werd een verdiepingsbezoek gebracht aan een selectie van de betrokken steden. Tijdens die bezoeken werden lokale ontwikkelingen verder onderzocht en werden stedenbouwkundige planningsvraagstukken aan de orde gesteld. Wat doe je met honderden hectaren aan stilstaande industrieterreinen? Hoe ga je om met de opgedroogde toeristische instroom in oude historische stadjes? Hierbij gaf Fulco Treffers met een vorm van fastforward design compacte adviezen aan de steden.

Het meest bijzondere moment van dit project? Tijdens een rondwandeling in het centrum van Ivano-Frankivsk maakten vertegenwoordigers van het plaatsje Stanica Luhansk plotseling heel veel foto’s van een modern openbaar toilet. Deze zelfreinigende toiletten zijn hygiënisch en kosten veel minder in beheer. Waarom werden de foto’s gemaakt? In Stanica Luhansk is één van de drie zwaar bewaakte grensovergangen van Oekraïne naar het bezette gebied en terug. Hier kunnen mensen die familie over de grens hebben toch min of meer veilig oversteken. Maar deze oversteek kost minimaal vier uur wachten vanwege alle administratieve handelingen en onderbezetting van deze plek. Het eerste wat ze nodig hebben als ze in Oekraïne aankomen? Een schoon toilet.

In opdracht van: VNG International en 15 lokale steden
Periode: zomer 2019
In samenwerking met: Uliana Sydor