Gebiedsvisie station Driebergen

Station Driebergen-Zeist Gebiedsvisie_organische ontwikkeling 

Een gebiedsvisie voor het station Driebergen-Zeist, met een verleidelijk ruimtelijk kader. Die ontwikkelde 12N Urban Matters voor de gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Geen blauwdruk, geen prachtige maquette, maar een plan waarmee eigenaren en gebruikers worden verleid tot het aangaan van nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen. Mét heldere richtlijnen. Diverse verkeerstechnische maatregelen zijn in een ver gevorderd stadium van besluitvorming. De status van het treinstation, een grote P+R-parkeergelegenheid, een nieuw busstation en een ongelijkvloers kruising zijn uitgangspunten. Daarnaast zijn er enkele concrete initiatieven van lokale eigenaren, waaronder de vestiging van een nieuw Triodoskantoor op landgoed De Reehorst.

Doel is om de directe omgeving van het station mee te laten liften met de verkeerskundige ontwikkelingen. Het gebied gaat naar verwachting de komende tien jaar een enorme ontwikkeling doormaken.

12N maakte eerst een plan van aanpak dat is gericht op het werken aan een verleidelijk gemeenschappelijk toekomstbeeld. Samen met eigenaren, gebruikers en belangengroepen in het gebied. Innovatief en duurzaam ruimtegebruik zijn kerndoelen in de ambities van de “parel aan de Stichtse Lustwarande”. Vervolgens worden de spelregels gemaakt, terwijl het spel al gespeeld wordt. Met andere woorden: tijdens het ontwikkelen van deze gebiedsvisie zijn particuliere initiatieven al in volle gang. Zonder vastgestelde kaders, maar wel met een goede afstemming tussen de betrokken partijen in het gebied en de overheden (twee gemeenten en de provincie).

Het resultaat is de gebiedsvisie die de leidraad vormt voor gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, projectorganisatie INFRA van het station, en de andere gebiedspartijen (ondernemers, bewoners en gebruikers). Hier worden onder andere streefbeelden geschetst en organische stedenbouw beschreven voor de komende decennia.

Een concreet voorbeeld van de uitwerking van de gebiedsvisie is de parkeergarage Driebergen-Zeist. 12N heeft de eerste fase van het traject in beeld gebracht: de opgave, het programma en een ruimtelijke studie. Daarbij is een bondige ruimtelijke analyse gemaakt (water-, landschap, bebouwing, route-, ecologische structuren).

In opdracht van: gemeentes Zeist en Utrechtse Heuvelrug
In samenwerking met: Verhoeven|De Ruijter
Periode: vanaf augustus 2011