Perspectief Strijp-T, Eindhoven

Strijp T_toekomstperspectief bedrijventerrein door een duurzame bril

Het voormalig Philipsterrein Strijp T in Eindhoven is in beweging. Philips is al langer weg, maar om het terrein staat nog steeds een hek. Een groot deel van de bebouwing is in gebruik door bedrijven, en een enkel ontwerpbureau.
Lang is er weinig tot niets gebeurd aan overkoepelende visieontwikkeling. De gemeente heeft dit voorjaar het startsein gegeven voor een lichte verkleuring van het gebied.

Dit was aanleiding voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) om 12N Urban Matters te vragen een toekomstperspectief te schetsen. Samen met de ondernemers en eigenaren in het gebied wordt gekeken naar de kracht en de kansen op korte en lange termijn. Verzoek vanuit SRE is om dit te bezien door een duurzame bril. Er wordt inspiratie gezocht in de principes van Cradle to Cradle en The Natural Step.

Strijp T heeft potentie om zich te ontwikkelen van een onbekend bedrijventerrein tot een toonaangevende campus op gebied van maakindustrie en innovatie in Eindhoven en de regio. In die visie van 12N blijft de bedrijvigheid de ruggengraat van het gebied, en zal het gebied langzaam verkleuren. Een zogenaamd plugin-platform  is daarbij een nieuw type stedenbouwkundige onderlegger om die transformatie te ondersteunen. Economische en juridische ontwikkelingen zullen het tempo bepalen.

12N Stedenbouw werkte met teamleden van Urhahn Urban Design en met Thomas Rau architecten. Urhahn Urban Design is auteur van de Spontane Stad en werkt mee aan Space-S. Thomas Rau ontving de ARC13 Oeuvre Award. Hij ontwierp onder andere het hoofdkantoor van Triodos Bank bij Station Driebergen-Zeist.

Download Strijp-T boek

In opdracht van: samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Periode: 2016