Cultuur-buurt, Eindhoven

Viktoriakwartier_programmatische visie van culturele creatieve wijk 

Hoe maak je een wijk die organisch moet groeien? Wat doe je wel en wat doe je niet? 12N Urban Matters ontwikkelde een toolkit en kader waar gebruikers, corporatie en gemeente mee verder konden.

Opdrachtgever wenste een inventarisatie van programmatische en organisatorische aspecten bij de ontwikkeling van het Viktoriakwartier in Eindhoven, waar een dynamische creatieve/culturele wijk moet verrijzen. Het Viktoriakwartier in Eindhoven is een gepland transformatie- en nieuwbouwproject waarin wonen, culturele recreatie en creatieve bedrijvigheid in de vorm van een intiem ‘wijkje’ samen moeten komen. Dit is gesitueerd in het historische hart van de stad, waar oud en nieuw samen gaan, en de stad de winkeldrukte loslaat en een creatief dwaalmilieu ontstaat.

Om te zorgen voor de juiste programmatische conceptontwikkeling, planning en uitvoering schakelde de ontwikkelende partij Woonbedrijf in overleg met de gemeente Eindhoven 12N in voor het programmamanagement. 12N inventariseerde welke functies er binnen het Viktoriakwartier verenigd konden worden en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. 12N stelde de programma’s van eisen op, deed doelgroepenstudies, en bepaalde in overleg met opdrachtgever en adviserend makelaar de definitie van de prijskaders voor huur van woningen en atelier-,winkel- en kantoorruimte. Middelen die 12N daarbij inzette zijn excursies, netwerkdagen, atelierdagen, conceptcookers en evenementen, waarbij ook externe experts en culturele ondernemers als kennisbron en creatieve katalysatoren werden benut.

12N deed ook aanbevelingen op het gebied van identiteit, het omgaan met bestaande en historische stedenbouwkundige elementen, werving en selectie van bewoners/gebruikers, contact met stakeholders, communicatiestrategie en organisatiestructuur. Tussenproducten en presentaties sloten aan op de stijl van het project. Zo werden er publieksessies georganiseerd met on-the-spot-interviews, virtuele 3-D-animaties, dj’s, vj’s, livemuziek en een plankaart van 14 x 14 meter waarvan de bezoekers een stukje wijk mee konden nemen.

Er werd zeer intensief samenwerkt met Matthijs Bouw van One architecture. Hij werkte aan de ruimtelijke kaders. 12N gaf programmatisch richting. De ontwikkeling van het Viktoriakwartier is vanwege prioriteringsaspecten in de bouwopgave grotendeels stil komen te liggen.

Download PDF

In opdracht van: Woningbouwcorporatie Woonbedrijf
Periode: 2005 – 2007
In samenwerking met: One Architecture