Creatief kwartier, Dordrecht

Voorstraat Noord Dordrecht_ontwikkeling functioneel programma Voorstraat Noord als Cultuurstraat

Met welke maatregelen schep je in de monumentale Voorstraat Noord in Dordrecht het juiste klimaat voor creatieve, dynamische initiatieven? 12N inventariseerde de mogelijkheden om van de 130 monumenten in de straat en de daartussen liggende bebouwing alsmede de openbare ruimte door accentverschuiving meer vitaliteit te creëren.

De inventarisatie mondt uit in advisering aan zowel de afdeling Economische Zaken als aan de afdeling Culturele Zaken. Reden om 12N in te schakelen was de ervaring in het optimaliseren van de relatie tussen cultuur en stad. In de smalle straat bleken de organisatorische en programmatische aanbevelingen veel meer kans te geven tot verandering dan ruimtelijke ontwerpvraagstukken. Met verbeelding door collages werden de ideeën voor toekomstmodellen geschetst.

In opdracht van: gemeente Dordrecht
Periode: november 2005 – maart 2006