Zeist Structuurvisie

Zeist, structuurvisie 2020_koers van de gemeente voor de komende tien jaar

Voor de gemeente Zeist werkte 12N Urban Matters aan een zeer omvangrijk en uitdagend stedenbouwkundig project. Binnen de gemeente Zeist waren vooraf grote verschillen van inzicht over de gewenste ontwikkelingen van de gemeente, wat leidde tot stevige discussies aan de vergadertafel én via de pers. De Structuurvisie Zeist 2020 heeft gezorgd voor een helder toekomstbeeld van de gemeente. Aan de hand van onderzoek, participatie en ontwerp is de gewenste ruimtelijke en programmatische kwaliteit over tien jaar beschreven. Daarin zijn zowel de bebouwde gebieden (Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin) als de buitengebieden meegenomen. Speciale aandacht is er voor de beide zijden van de A28, waar veel verbeterkansen liggen als het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid.

In de periode zomer 2009 – zomer 2010 is de structuurvisie gemaakt. Deze kwam tot stond via een sterk interactief proces. In bijna 40 verschillende bijeenkomsten met individuen en groepen uit de samenleving zijn de diverse opties aan de orde gekomen. Deze bijeenkomsten waren soms integraal en soms specifiek van aard en hebben sterk bijgedragen aan het overall plan.

In de structuurvisie zijn algemeen ruimtelijke, programmatische en gebiedsgerichte uitspraken gedaan, plus een uitvoeringsparagraaf met een globaal financieel kader.

12N zorgde voor de inhoudelijke hoofdlijnen van toekomstscenario’s en de inhoudelijke aansturing van een ambtelijk team van specialisten. Fulco Treffers werkte intensief samen met Frans Werter van Buro de Steeg (procesleiding), en met Timo Bralts van Bestwerk voor (carto)grafisch werk.

De structuurvisie volgde op het Zeist Ontwikkelingsperspectief.

Downlad Structuurvisie Zeist 2020 samenvatting

Download Structuurvisie Zeist 2020 totaal

In opdracht van:
Gemeente Zeist

In samenwerking met:
Frans Werter – Buro de Steeg
Timo Bralts – Bestwerk
Ingrid Appels – De Appelboom
Martha den Ouden-Harssema, Dick Wijen, Paul Ketelaars, Jan Peter Gulmans – Gemeente Zeist