About

12N Urban Matters_

Stenen komen pas tot leven als ze betekenis hebben voor de mensen die er gebruik van maken. 12N Urban Matters is een stedenbouwkundig bureau dat de verbinding opzoekt. Tussen mens en gebouw, tussen natuur en beton, tussen sociaal en economisch en tussen gebruiker en ontwerper.

De architectuur en stedenbouw van 12N is mensgericht. Dat betekent dat in het ontwerp zoveel mogelijk vanuit de mensen, het gebruik, de cultuur en de betrokkenheid is gewerkt. We geloven dat goede projecten niet achter kantoordeuren ontstaan, maar in gesprek, in aftasten, prikkelen of uitdagen.

We zijn trots op al onze projecten. En een beetje verliefd op alle betrokkenen. Op onze opdrachtgevers, op bewoners en potentiële gebruikers. Maar ook op maatschappelijke partners. Niet zo vreemd dus, dat we de afgelopen jaren hard werkten aan projecten waar we de bewoner, ondernemer of bezoeker in de rol van (mede-)opdrachtgever plaatsten. 12N levert de visie én de middelen en vaardigheden om die visie in de praktijk te brengen. Als architect/stedenbouwkundige én als projectleider/procesontwerper.

Mensen_

Mensen, hun verhalen, de ruimte en de bebouwing vormen de identiteit van een stad, en daarmee de onderlegger voor elk ontwerp en elke visie die 12N Urban Matters ontwikkelt. Niet verwonderlijk dus, dat organische stedenbouw en bewonersparticipatie specialismen zijn binnen ons bureau. 12N is ervan overtuigd dat elk mens en elke partij in staat is om een heldere wens te formuleren. Door die wensen te vertalen naar een passend ontwerp creëer je meerwaarde in ontwerp én in gebruik.

Matters_

12N werkt graag aan projecten met grote maatschappelijke relevantie (‘urban matters that matter’). Opgaven waar sociale en ruimtelijke aspecten samen gaan, vanuit de blik van solidariteit en emancipatie. Opdrachtgevers zijn veelal lokale overheden, woningcorporaties en cultuurinstellingen, waar 12N bijdraagt in innovatie in onder andere participatie en circulaire economie. 12N is partner van Cirkelstad.

12N wil daarin graag verschil maken. Dat doen we onder andere ook in Oekraïne, inmiddels met een groot netwerk van opdrachtgevers en lokale partners. De inspiratie is wederzijds. Wij leveren actuele innovatieve kennis van architectuur en stedenbouw, onder andere op het gebied van duurzaamheid, participatie en smart city development. Andersom levert een bezoek aan Oekraïne ook altijd inspiratie en scherpte op in Nederlandse vraagstukken ten aanzien van relevantie, samenwerking en urgentie.

12N_

12N Urban Matters is een klein, flexibel bureau, werkend in een netwerkstructuur. Per opdracht wordt een team op maat samengesteld. Van ontwerper tot cultureel antropoloog, van communicatiedeskundige tot planeconoom. Ook in onze aanpak kenmerkt flexibiliteit ons. Flexibiliteit in gebouw en inrichting, zodat een mooi en functioneel ontwerp diepgang krijgt in gebruik en beheer en mensen zich een gebouw beter eigen kunnen maken.

De naam 12N is een samengaan van tijd (de 12 in het logo is als een klokje) en van N (de noordpijl). De noordpijl staat voor de plattegrond en de traditionele stedenbouwkunde. De klok staat voor de factor tijd, om deze als stedenbouwkundig instrument beter te benutten.

Contact_

12N Urban Matters werkt plaatsonfahankelijk, met homebases in Amsterdam en Eindhoven.

Het postadres is:
Korte Dwarsweg 10a
1191 LE Ouderkerk a/d Amstel

+31 (0)6 12339526
info@12n.nl