About

12N Urban Matters_

De stad als organisch geheel. Altijd in beweging, soms ongrijpbaar, soms gestuurd door gebruikers. Stenen komen pas tot leven als ze betekenis hebben voor de mensen die er gebruik van maken.
12N Urban Matters is een stedenbouwkundig bureau dat de verbinding opzoekt. Tussen mens en gebouw, tussen natuur en beton, tussen sociaal en economisch en tussen gebruiker en ontwerper. 12N levert de  visie én de middelen en vaardigheden om die visie in de praktijk te brengen. Daarbij is geen opgave te complex, of te eenvoudig.

We zijn trots op al onze projecten. En een beetje verliefd op alle betrokkenen. Op onze opdrachtgevers, op bewoners en potentiële gebruikers. Maar ook op maatschappelijke partners. Niet zo vreemd dus, dat we de afgelopen jaren hard werkten aan projecten waar we de bewoners, ondernemer of bezoeker in de rol van (mede-)opdrachtgever plaatsten.
12N is ervan overtuigd dat elk mens en elke partij in staat is om een heldere wens te formuleren. En dat die wensen vertaalbaar zijn naar een passend ontwerp. We geloven dat goede projecten niet achter kantoordeuren ontstaan, maar in gesprek, in aftasten, prikkelen of uitdagen.  Hoe we dat doen?

Flexibel_

12N Urban Matters is een klein, flexibel bureau, werkend in een netwerkstructuur. Dat gebeurt in alle disciplines en op alle schaalniveau’s: van architectonisch ontwerp tot projectleiding en onderzoek. Per opdracht wordt een team op maat samengesteld. Van cultureel antropoloog, tot communicatiedeskundige en planeconoom.

Mensen_

Mensen, hun verhalen, de ruimte en de bebouwing vormen de identiteit van een stad, en daarmee de onderlegger voor elk ontwerp en elke visie die 12N Urban Matters ontwikkelt. Niet verwonderlijk dus, dat organische stedenbouw en bewonersparticipatie specialismen zijn binnen ons bureau. Net als de factor tijd: hoe verhoudt zich het permanente tot het tijdelijke? Daarnaast zijn ook de relatie tussen stad en cultuur, en een internationaal werkveld speerpunten.

Helder_

Hoe complex of eenvoudig ook: iedere opgave begint met het formuleren van heldere ambities, samen met de betrokken partijen. Ons streven is binding en draagvlak, gevolgd door een daadkrachtige besluitvorming en concrete vervolgstappen. Of die ambities nu liggen op het sociale, economische, culturele of ruimtelijke vlak, een goed oog voor het proces leidt tot breedgedragen resultaten.

Logo_

De naam 12N is een samengaan van tijd (de 12 in het logo is als een klokje) en van N (de noordpijl). De noordpijl staat voor de plattegrond en de traditionele stedenbouwkunde. De klok staat voor de factor tijd, om deze als stedenbouwkundig instrument beter te benutten.

Eindhoven_ & Amsterdam_

12N Urban Matters werkt vanuit homebases in Eindhoven en Amsterdam

EINDHOVEN
Jan van Schoonvorststraat 16
5611 PK Eindhoven
040 2136533
06 12339526

AMSTERDAM
Korte Dwarsweg 10a
1191 LE Ouderkerk a/d Amstel
06 12339526
info@12n.nl