Buurtvisie Kanaalstraat, Utrecht

Kanaalstraat Utrecht_integrale
toekomstvisie

Afstappen voor een praatje. Even oversteken om een broodje döner te halen. Snel met de auto de weekboodschappen doen bij de groenteboer en Iraanse speciaalzaak. Een ommetje maken met de kinderwagen. Van station naar huis in een paar minuten lopen. Met vrienden een hapje eten bij de Surinamer.
Gezelligheid. Drukte. Stadse dynamiek. En rust, wonen, naar school gaan, op straat spelen en in de tuin zitten.
Maar ook: de beleving van een rommelige en onveilige Kanaalstraat en Damstraat, door hardrijdende auto’s, hangende jongeren, lachgasgebruikers en een lange historie van instromende en uitstromende bewoners. Plus de enorme ontwikkelingen in de directe omgeving van het station en de Jaarbeurs, die invloed hebben op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en gezondheid.

In dialoog

Bij buurtondernemers en bewoners zit een enorme drive om iets moois en bijzonders van het gebied te maken. Ze worden daarin gesteund door 12N Urban Matters en Frans Werter en Suzy Koot van Buro de Steeg. We werken samen aan een toekomstvisie. Buro de Steeg heeft de focus liggen op het vormgeven en goed laten verlopen van het proces. 12N werkt aan de opgave vanuit stedenbouw, verkeer en overige inhoudelijke disciplines.

De soms tegengestelde belangen van ondernemers en bewoners worden uitgebreid besproken, en er wordt met hen gezamenlijk gezocht naar oplossingen. Soms heel constructief en collectief, en soms weer tegenover elkaar. Maar steeds in dialoog. Een zeer complexe opgave, waar verkeer, economie, gezondheid, duurzaamheid, inrichting, stedenbouw, volkshuisvesting en maatschappelijke ontwikkeling in elkaar grijpen.

De visie

De Kanaalstraat en de Damstraat zijn ook in de toekomst levendige winkelstraten in een woonwijk, een begrip ver buiten Utrecht. Veel mensen bezoeken de Kanaalstraat: uit West, of de rest van de stad of misschien zelfs ver daarbuiten. Hier kom je met de bus, op de fiets, te voet of met de auto. Iedereen voelt zich thuis, veilig en prettig in de Kanaalstraat en de Damstraat. Het is hier netjes en schoon met een mediterrane ‘look and feel’. Dit is echt de multiculturele samenleving, in het hartje van de stad. De verschillende groepen Nederlanders lopen door elkaar, raken elkaar, maar hebben ook eigen gebruiken en gewoontes. Zonder onderling gedoe, zonder overlast, zonder irritatie. Ondanks dat alles druk is en dicht op elkaar, ondanks de vele bewoners op deze vierkante kilometer. Het is niet de meest brave buurt van de stad, maar het is er ook niet meer ruig en onveilig.

De Kanaalstraat en Damstraat zijn veelzijdige straten nu en in de toekomst. Op dit moment ervaren bewoners en winkeliers ook regelmatig overlast. Van jeugd of kleine criminaliteit. Of van het verkeer dat chaotisch en gevaarlijk is. Voetgangers, fietsers en auto’s zitten elkaar regelmatig in de weg. Dat willen wij oplossen.

Daarom is onze visie op hoofdlijnen:
• veilig en rustig wonen en opgroeien in een mooie, schone en duurzame omgeving
• winkels en horeca: zowel voor de buurt, de stad als de rest van Nederland
• multiculturele karakter behouden; meer diversiteit in aanbod van producten maakt de straat compleet
• ruimte voor álle bewoners en ondernemers (geen verdringing)
• kwalitatief betere uitstraling, met meer ruimte voor groen, ontmoeting en verblijf
• bereikbaar en veilig voor auto, fiets, voetganger en openbaar vervoer, én meer ruimte voor voetganger
• de Damstraat als entree van Lombok en geen sluiproute meer

Aangeboden en aangenomen

Concrete maatregelen zijn op elk van bovenstaande punten terug te lezen in de visie. Dat houdt onder andere in: een herinrichting van de openbare ruimte, met meer ruimte voor voetgangers, eenrichtingsverkeer voor auto’s op de Kanaalstraat en monitoring van parkeersituatie in de woonstraten.
De visie is in december 2017 door de buurt gepresenteerd en aangeboden aan de wethouder. De gemeenteraad heeft vervolgens een motie aangenomen om de wethouder aan te sporen zo snel mogelijk geld te vinden voor de uitvoering.

Klik hier voor de visie.
Klik hier voor de blog.
Klik hier voor de infographics over het proces tot medio april

Voor: ondernemers en buurtbewoners van Lombok
In opdracht van: gemeente Utrecht
In samenwerking met: Frans Werter (Buro de Steeg) en Suzy Koot (Bureau Lokahi)
Periode: oktober 2016- december 2017