“In Lombok gaat het nooit vanzelf.”

 

“In Lombok gaat het nooit vanzelf.”

“In Lombok gaat het nooit vanzelf.” Met deze woorden eindigde deze week de feestelijke aanbieding van de visie van de buurt voor de Kanaalstraat en Damstraat in Utrecht. “Maar deze keer is de visie tot een goed eind gebracht en is er een basis gelegd voor de toekomst van onze wijk. Hiermee zetten we een goede stap.”

Na een jaar vol dialoogsessies, straatinterviews en buurtbijeenkomsten is gisteren de visie aangeboden aan de wethouder. De verschillende partijen in de buurt – bewoners, winkeliers, horeca-eigenaren, jongeren – hebben deze visie samen opgesteld en zijn daarin ondersteund door Frans Werter (projectleider), Suzy Koot (secretariaat) en Fulco Treffers (stedenbouwkundige) en enkele ambtenaren van wijkbureau, verkeer en economie. Dit proces was soms heftig, soms doorbrekend, vaak zoeken en heel veel uren overleg.

In Lombok wordt de eigen mening standaard stevig neergezet. En dat gebeurt vol onderbouwing. Wetenschappelijke onderzoeken boksen op tegen grote achterbannen en vele handtekeningen. Veel persaandacht (lokaal en landelijk) en wantrouwen in instanties helpen niet mee om de verschillen te overbruggen. En een plan voor de toekomst maken is natuurlijk altijd ongewis: wat wijst straks de praktijk uit? Helpen deze maatregelen wel? En zijn de negatieve bijeffecten niet te groot?
Ruimte voor discussie. Ruimte voor verschil van mening.

Maar stapje voor stapje kwam er een richting. Soms een stapje achteruit, dan weer een stapje naar voren. Een koers werd gezet, waarbij alle beleidsterreinen mee werden genomen: openbare ruimte, verkeer, parkeren, economie, wonen, duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Een integrale visie is overhandigd aan de wethouder en het is nu aan de gemeente om hier uitvoering aan te geven. Een actieplan is in de maak.

En helaas, niet iedereen is tevreden. Enkele mensen die hard hebben meegewerkt aan de visie zien te weinig van hun eigen idee terug. En als je zoveel energie steekt in je buurt dan is dat vervelend om te ervaren. Dan is het de stevige mening van de een tegenover de stevige mening van de ander. Maar hopelijk haakt ook deze groep mensen weer aan als de uitvoering in de volgende stap wordt opgepakt.

In Lombok gaat het nooit vanzelf. Maar gisteren waren er complimenten, en hebben we een hele mooie stap gezet!