Wijk van de toekomst

In Helmond, netwerkstad in de Brainport regio, wordt Brainport Smart District ontwikkeld. De wijk van de Toekomst. Een gebied aan de westzijde van de stad waar ongeveer 1000 nieuwe woningen zullen verrijzen. Een gebied waar smart een complete benadering betekent van participatie, energiepositief, circulair, het delen van o.a. vervoer, electrificatie, gezond en vitaal.

Het wordt dus niet op één thema duurzaam maar een integrale aanpak in een adaptieve en vooral ook leefbare wijk. Bewoners spelen in de ontwikkeling een belangrijke rol, en zullen deze slimme wijk voor een deel ook zelf kunnen ontwikkelen en bouwen. Techniek is dienend, en data en ict spelen een belangrijke rol spelen om nieuwe concepten te testen en te onderzoeken.

Brainport Smart District is een proeftuin (living lab) en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken.

Fulco Treffers heeft een kernrol in het implementatieteam dat is samengesteld. Dit team werkt in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven en natuurlijk met de bewoners aan de toekomst. Treffers heeft binnen het team de specifieke focus op participatie van de bewoners en bedrijven zo goed mogelijk vorm te geven, en op de sociale agenda van de toekomstige wijk en de veerkracht van de bewoners.

Met participatie bedoelen we dat toekomstige bewoners meedenken en meebeslissen over de nieuwe wijk. Belangrijk is dat we met toekomstige bewoners een proces ontwikkelen waarbij de ideeën, de wensen, de nieuwste innovatieve mogelijkheden en de verwachtingen ten aanzien van hun toekomstige leven in de slimme wijk kunnen samenbrengen. Zodat we op basis daarvan tot methodes en modellen tot besluitvorming kunnen komen. Dit dient als basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling en bouw van Brainport Smart District.

Verder zullen we op sociaal gebied de wensen van toekomstige bewoners meenemen: hoe zien zij de sociale samenhang in de nieuwe wijk en welke rol nemen zij daar in? Hoe bereiken we sociale samenhang en samenwerking? Hoe kan de slimme wijk met al haar innovatieve mogelijkheden een rol spelen om de kwaliteit van leven te verbeteren? Eind 2017 moet de contour van een plan gemaakt zijn hoe we met bewoners de wijk van de toekomst gaan ontwikkelen.