Space-S wint “wereld-prijs” VN

Space-S wint de World Habitat Silver Award van de Verenigde Naties. 

 

 

 

 

 

 

(English below)

Wat een fantastische beloning voor het project Space-S. Ik stond aan de wieg, en gaf jaren leiding aan de ontwikkeling tot aan realisatie. Weer een prijs! Met de jury (op bezoek afgelopen september) haalden we persoonlijke verhalen op van al die mensen die ik had leren kennen tijdens de ontwikkeling. Het raakte me wat deze plek voor al deze mensen betekende.

Het verhaal van Thursten werd opgetekend door de jury van de Verenigde Naties.

 

Thursten is 28 jaar oud en woont vanaf het begin op Space-S.

Gediagnosticeerd met autisme, heeft Thursten zijn eerste woonstudio op Space-S gehuurd via Futuris Zorg & Werk, die hem begeleidde bij het proces van het zelfstandig wonen en de eeste stappen in de wereld van werk. Aanvankelijk kende Thursten niemand bij Space-S, maar toen hij zag dat er activiteiten in het buurthuis plaatsvonden, kwam hij in actie. Al snel kwam hij in contact met de andere bewoners en uiteindelijk sloot hij zich aan bij de bewonersvereniging – hij zag de noodzaak in van een vertegenwoordiging van Futuris en besloot zelf de rol op zich te nemen.

 

Thursten en zijn vriendin huren nu hun eigen appartement bij Space-S. Hij blijft actief in de gemeenschap en helpt met projecten zoals de website voor Space-S.

“Het mooie van Space-S is dat het een mix van mensen is. Het project heeft me de kans gegeven om tussen allerlei soorten mensen te wonen. Dit maakt het makkelijker om uit je schulp te komen en in contact te komen met anderen. Het is veel toegankelijker, de beperkingen zijn hier veel kleiner. Ik ben zelf heel open en kan vrij gemakkelijk praten. Hoewel ik zie dat dit moeilijker kan zijn voor andere mensen, kan het contact ook georganiseerd worden via groepsgesprekken. Als je bijvoorbeeld vraagt om een drilboor te lenen van iemand binnen de groepschat, is er altijd een positieve reactie. Nieuwe bewoners krijgen ook een welkomstpakket, wat geweldig is, want dan weet je met wie je contact moet opnemen als je bepaalde vragen hebt

Space-S lost niet al je problemen op, maar als je hier woont is het veel makkelijker om nieuwe mensen te ontmoeten en in contact te komen met anderen. Je bent niet speciaal, je hoort gewoon bij de groep! Dat is Space-S.”

 

 

Space-S wins the United Nations World Habitat Silver Award

What a fantastic reward for the Space-S project. I stood at the cradle, and led the development for years until realization. Another award! With the jury (visiting last September) we picked up personal stories from all those people I had met during the development. It touched me what this place meant to all these people.

The story of Thursten was recorded by the United Nations jury:

Thursten is 28 years old and has lived at Space-S from the beginning.
Diagnosed with autism, Thursten rented his first place at Space-S via Futuris Zorg & Werk, who guided him through the process of living on his own and getting into the world of work. At first, Thursten didn’t know anyone at Space-S, but when he saw that there were activities going on in the community centre (the “buurthuis”), he was able to make his first steps. Soon, he was able to get in touch with the other residents and eventually he joined the residents’ association – he saw the need for Futuris to be represented and decided to take on the role himself.

Thursten and his girlfriend now rent their own apartment at Space-S. He continues to be active in the community and helps out with projects such as the website for Space-S.

The great thing about Space-S is that it’s a mix of people. The project has given me the chance to live amongst all kinds of people. This makes it easier to come out of your shell and get in touch with others. It is much more accessible, the limitations here are much smaller. I myself am very open and I can talk quite easily. Although I see that this can be more difficult for other people, contact can also be organised through the group chat. If you ask to borrow a drill from someone within the group chat, there is always a positive response. New residents also receive a welcome package, which is great because then you know who to contact if you have any particular questions. Space-S doesn’t solve all of your problems, but if you live here it’s much easier to meet new people and to get in touch with others. You’re not special, you’re just one of the group! That’s Space-S.

Master!

Master!

With pride I can tell I am working at the Kharkiv School of Architecture as the Curator of the 1st Semester of the Master of Architecture (MA). Together with Oleg Drozdov, Oleksandra Naryzhna and Yevheniia Dulko we discussed the urgency and importance of architecture education in general, and in specific in Ukraine.

It is an honor to work with a dedicated team of pioneers, who are not afraid of aiming for the highest possible. Only this last fall the Bachelor started. And this September the MA lifts off!

The master’s (working) title is “Shifting Architecture”. Our mission, our dream:

  • As a school, we feel the urgency to shift to a better future. We create a vision for this future, starting from today’s topics and challenges.
  • The architect has a huge responsibility to the people that live in and around their buildings and cities, and to the planet, the environment.
  • Keywords in our education are justice, trust and dignity, in order to be able to relate to questions of inclusivity, poverty and corruption.
  • We are more than aware that we have to deal with issues of a shrinking population, search for identity and trust and international instability.
  • Both technological and social innovation are key elements for dealing with a huge climate challenge and limited resources.

Of course, there is much more to say about this. Learning skills, design skills and development of applied research and connection with professional practice… I will keep you posted! For now, the first semester is getting more and more colorful, more and more urgent and more and more fun.

Cherkasy, Ukraine

Cherkasy Zoo

How can a zoo contribute to a city’s welfare? An intriguing question. Fulco Treffers, committed as a guest teacher to the Kharkiv School of Architecture, worked with students on a vision for the zoo in Cherkasy, Ukraine. His knowledge of the city, leisure and design were used in a workshop with students from all parts of Ukraine.

During this very intensive work period, students made a vision for the zoo in three groups, a design strategy and a number of concrete design suggestions. What is the future of Cherkasy zoo?

The students have developed three models: 1. a central position for education in the zoo, 2. the city is the zoo, and 3. experience the zoo as an animal lives.

Download hier het eindrapport..

March 2018

Wijk van de toekomst

In Helmond, netwerkstad in de Brainport regio, wordt Brainport Smart District ontwikkeld. De wijk van de Toekomst. Een gebied aan de westzijde van de stad waar ongeveer 1000 nieuwe woningen zullen verrijzen. Een gebied waar smart een complete benadering betekent van participatie, energiepositief, circulair, het delen van o.a. vervoer, electrificatie, gezond en vitaal.

Het wordt dus niet op één thema duurzaam maar een integrale aanpak in een adaptieve en vooral ook leefbare wijk. Bewoners spelen in de ontwikkeling een belangrijke rol, en zullen deze slimme wijk voor een deel ook zelf kunnen ontwikkelen en bouwen. Techniek is dienend, en data en ict spelen een belangrijke rol spelen om nieuwe concepten te testen en te onderzoeken.

Brainport Smart District is een proeftuin (living lab) en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken.

Fulco Treffers heeft een kernrol in het implementatieteam dat is samengesteld. Dit team werkt in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven en natuurlijk met de bewoners aan de toekomst. Treffers heeft binnen het team de specifieke focus op participatie van de bewoners en bedrijven zo goed mogelijk vorm te geven, en op de sociale agenda van de toekomstige wijk en de veerkracht van de bewoners.

Met participatie bedoelen we dat toekomstige bewoners meedenken en meebeslissen over de nieuwe wijk. Belangrijk is dat we met toekomstige bewoners een proces ontwikkelen waarbij de ideeën, de wensen, de nieuwste innovatieve mogelijkheden en de verwachtingen ten aanzien van hun toekomstige leven in de slimme wijk kunnen samenbrengen. Zodat we op basis daarvan tot methodes en modellen tot besluitvorming kunnen komen. Dit dient als basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling en bouw van Brainport Smart District.

Verder zullen we op sociaal gebied de wensen van toekomstige bewoners meenemen: hoe zien zij de sociale samenhang in de nieuwe wijk en welke rol nemen zij daar in? Hoe bereiken we sociale samenhang en samenwerking? Hoe kan de slimme wijk met al haar innovatieve mogelijkheden een rol spelen om de kwaliteit van leven te verbeteren? Eind 2017 moet de contour van een plan gemaakt zijn hoe we met bewoners de wijk van de toekomst gaan ontwikkelen.

Voorstraat Noord Dordrecht

Voorstraat Noord Dordrecht_creating a street full of culture

The creative sector in the Netherlands is steadily becoming a more important economic player. Consequently, the ideas of Richard Florida are raised and praised throughout an increasing number of cities. The rise of the creative industry and the development of an urban environment are associated more often. Policy memoranda, scientific theories and practical examples have been spread far and wide across the country.

Dream? Hype? Opportunity?

Social geographer Rens van Loon’s graduation essay, assigned by 12N Urban Matters, was to explore the relation between theory, policy and practice. In four Dutch cities – Almere, Tilburg, Dordrecht and Eindhoven – policy makers and practical executives were interviewed, effectively placing real-time situations alongside the theories that lie behind of the Creative Class.

Client:
gemeente Dordrecht

Period:
november 2005 / march 2006