Model circulaire co-creatie

Model circulaire co-creatie

In veel ontwerp- en bouwprojecten speelt de vraag van zeggenschap: waar mogen toekomstige eindgebruikers over mee beslissen? Hoe verbind je de kracht van een grote betrokkenheid en zeggenschap van eindgebruikers aan de verantwoordelijkheid en zekerheid van de toekomstige eigenaar, wanneer dit niet dezelfde partij is?

In het Model voor betrokkenheid bij circulair bouwen is hiervoor een praktische toepassing ontwikkeld, specifiek voor circulaire bouwprojecten.

Toelichting op het Model voor betrokkenheid bij circulair bouwen (F. Treffers 2020) is hier terug te lezen.

Download de pdf.

Space-S, sociale participatie

Space S_Klantgestuurde nieuwbouw op de vierkante meter

‘Wat zou jij hier bouwen, op Strijp-S? Welk programma? Welke vorm? We hebben berekend dat er ongeveer 400 woningen zouden kunnen komen. Maar hoe en wat?’

Met deze vraag kwam Woonbedrijf in 2012 naar 12N Urban Matters. Een oproep om mee te denken over wonen op Strijp-S. Een braakliggend terrein op Eindhovens grootste transformatiegebied. Waar voormalige Philipsfabrieken en kantoorpanden herdoopt worden tot het culturele hart van Eindhoven.

Het was een vraag die iedere ontwerper wel wil krijgen. Maar ook een vraag die knaagt aan het geweten: ik had altijd beweerd dat bij grote ontwikkelingen de ontwerper heel terughoudend moet zijn. Te veel Nederlandse locaties en landschappen zijn verpest door eenvormigheid, door te veel te bouwen in eenzelfde stijl en tijd. En nu ging ik…?

Een tweede vraag diende zich al snel op: weet ik wel goed wat bewoners willen? Een huis met een tuintje? Een penthouse boven de stad? En wat nog meer? En wat als je dat niet kunt betalen? Is het niet gedifferentieerder dan dat?

Mijn antwoord aan de corporatie was daarom: we moeten toekomstige bewoners vragen wat ze willen, hoe ze willen wonen. Dat doen we in bestaande buurten. Dat kunnen we in nieuwbouw ook doen.
Mijn voorstel dus: 12N wil graag hiervoor het proces ontwerpen, en niet het gebouw. Met kennis van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp.

Het leidde tot heel veel leerzame momenten. Over ontwerpen. Over theorie en praktijk van betrokkenheid. Over veranderingen in organisaties. Maar vooral over wonen. Dat het niet alleen over een goede plattegrond gaat, maar over wonen in de brede betekenis: over buren, over huren, over veiligheid en over gezamenlijkheid, over binnen en buiten.

Ik gun iedere bewoner, iedere ontwerper opdrachtgever een proces als dit. Het is en was goud waard.

Dynamiek
Saai was het nooit. Saxofoon spelen om een geluidstest te doen met bewoners. In een dag op en neer naar Parijs om hét voorbeeldproject te bekijken én heel veel in gesprek te zijn met elkaar. Deadlines halen omdat ondanks alle bijeenkomsten en gesprekken toch gewoon de planning gehaald moest worden. En een nachtje kamperen op de bouwplaats, op initiatief en uitnodiging van de actieve kern.

Fulco Treffers kon de volle breedte van zijn ervaring inzetten. Als projectleider van een groot team van Woonbedrijf, Stam+De Koning en adviseurs. Als stedenbouwkundig ontwerper in het team bij Urhahn. Als bouwkundige bij het reageren op voorstellen van architect Inbo en aannemer Stam + De Koning. En als workshopontwikkelaar en sessieleider bij alle bijeenkomsten met bewoners.

Door Rutger Büch en Stefan Herwich uit te nodigen in het projectteam werd de kennis over klantgestuurd werken én gebruik van social media versterkt. Deze strategische kennis wordt weer ingezet in andere projecten in andere steden.

Klantgestuurd gaat verder dan klantgericht
Klantgericht, dat kennen we wel: de klant centraal, goed luisteren, netjes communiceren. 12N Urban Matters ging bij SPACE-S nog een paar stappen verder: de klant werkelijk aan het stuur zetten.  Waarom zou je dat niet ook toepassen in een nieuwbouwproject? Het resultaat is daar.
Het resultaat is er inmiddels. Er is geen vertraging, misschien eerder nog een versnelling ten opzichte van regulier. Er is geen budgetoverschrijding. Er zijn diverse prijzen en nominaties geweest, en honderden landelijke lezingen gehouden. Maar vooral: er is een bewonersgroep met een prachtige woonplek.

Het ontwerp: van buiten naar binnen
Alles was anders dan anders in het ontwerpproces van SPACE-S. Nog voordat er een ontwerpbureau in beeld was, gaven toekomstige bewoners al aan wat ze terug wilden zien in hun woonomgeving. De gebruikelijke procesgang bij Woonbedrijf werd daarmee ook op z’n kop gezet. Dat vroeg om een continu flexibele houding van medewerkers, die een helder doel voor ogen hielden en moesten vertrouwen op het proces.

Afgerond en echt begonnen
In december 2016 werden de eerste woningen van SPACE-S opgeleverd. De trein rolt, de laatste ontwerpkeuzes voor de gemeenschappelijke ruimtes en entrees zijn gemaakt. De bewonersorganisatie is opgericht en versterkt, 12N heeft met workshops en excursies kennis en ervaring overgebracht aan de bewoners én de medewerkers van Woonbedrijf. Voor de fase van wonen en beheren wordt het zelfbeheer verder uitgewerkt.

De rol van 12N Urban Matters zit erop. Het project is afgerond en het project is begonnen.

In opdracht van: Woonbedrijf
Periode: 2013-2017
Lees hier het projectboek: SPACE-S _ 12N

Prijzen:

  • Vanenburg Award 2014 (corporatieprijs)
  • Dirk Roosenburgprijs 2017 juryprijs, beste gebouw Eindhoven
  • Dirk Roosenburgprijs 2017, publieksprijs, beste gebouw Eindhoven
  • Beste gebouw van 2018, in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie, door Bond
    Nederlandse Architecten (BNA)
  • Beste gebouw van 2018, publieksstemming, georganiseerd door BNA ism Volkskrant
  • European Collaborative Housing Award 2019, Eerste prijs voor het beste sociale woningbouwproject van Europa.
  • World Habitat Silver Award Verenigde Naties.

www.space-s.nl
www.facebook.com/space040

Circulair woonconcept

Onderzoek circulaire sociale woningen

Woningcorporatie Woonbedrijf heeft in haar duurzaamheidsbeleid vastgelegd dat zij binnen nu en 10 jaar circulair willen zijn. Om dit te bereiken is een experiment gestart. Het doel was om 15 sociale huurwoningen bouwen uit eigen grondstoffen. Daarbij is het bouwbesluit uitgangspunt en zijn de woningen geschikt voor de doelgroep van de corporatie.

Een creatief team, waaronder 12N Urban Matters, kwam bij elkaar om de volgende stap te maken in duurzame sociale woningbouw. Het is zeer belangrijk om hierin door te ontwikkelen, te experimenteren, en er van te leren. Bewoners werden betrokken om mee te denken, mee te ontwerpen.  Fulco Treffers was verantwoordelijk voor ontwerp van de buitenruimte en de verbinding met de bewoners en ambities rondom leren, vastleggen en presenteren aan de buitenwereld. Ook is hij eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenruimte.

In samenwerking met: Inbo architecten, Van Liempd, Baetsen, Stam + De Koning

Zoetermeer bewoners-stadsvisie

Zoetermeer 2030_de toekomst van de stad

Zoetermeer groeit. Er wordt in de stad geïnvesteerd. In nieuwe woningen, mensen en wijken in de bestaande stad. Maar wat is er nog meer nodig? Hoe en waar kunnen we een kwaliteitsslag maken? 12N is gevraagd om het proces vorm te geven waarin 125.000 bewoners kunnen meepraten over de toekomst van de stad.

Hoe vergroten we de leefbaarheid, welzijn en veiligheid? Waarmee verbeteren we de aantrekkelijkheid van de stad: groen, cultuur, sport, winkels, evenementen? Welke plekken in de stad kunnen beter? Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid? En wat moeten we nu echt eens oplossen?

Deze samenspraak, zoals het in Zoetermeer wordt genoemd, vindt plaats in vier rondes. De eerste ronde is vooral ophalen van ideeen en wensen over de stad in 2030. De tweede ronde is een verdiepingsslag van de centrale thema’s die uit ronde 1 zijn gekomen. De derde ronde wordt de richting gekozen door de inwoners. En in de vierde ronde vindt het politieke proces plaats: besluitvorming en start uitvoering.

De uitkomsten zijn bouwstenen voor de omgevingsvisie, waarlangs Zoetermeer zich in de komende jaren ontwikkelt. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt voor programma’s die al in gang gezet zijn, zoals de binnenstad en het entreegebied.

Fulco Treffers is inhoudelijk verantwoordelijk voor de gesprekken in de samenleving, en vervolgens de doorvertaling naar gedeelde conclusies en deelprojecten.

In opdracht van: Gemeente Zoetermeer
In samenwerking met: Ronald Schepers, Wit communicatie
Periode: januari 2018 – februari 2019

Sociaal en ruimtelijk plan

Drents Dorp_ruimtelijke en sociale transformatie

Eindhoven is booming. Strijp is hot. Maar Drents Dorp Oost, dat tussen alle grote ontwikkelingen van Strijp S, Strijp R en Strijp T ligt, daar leek het al jaren pauze. Bewoners hadden het vermoeden dat de buurt gesloopt zou worden. En het is ook zeker geen plek waar alleen maar lieverdjes wonen. Een typische arbeidsbuurt.

In 2011 is 12N gevraagd om samen met bewoners te gaan werken aan een gebiedsvisie voor Drents Dorp Oost. Uitgangspunt was behoud van de stedenbouwkundige structuur en in principe ook van de woningen. Met die boodschap ging 12N de wijk in.

Drents Dorp is een van de twee wijkvernieuwingsgebieden in het district Strijp. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit arbeiderswoningen die tussen 1925-1930 gebouwd zijn door Philips. Toen Philips wegtrok, raakte de buurt in een neerwaartse spiraal. Werkeloosheid, criminaliteit, anonimiteit en problemen achter de voordeur, Niet alleen de huizen hadden aandacht nodig. Ook de mensen die er woonden.

Groot onderhoud

Geen massale inspraakavonden in anonieme zaaltjes. Maar gewone gesprekken, met mensen uit je eigen straat, bij een van je buren thuis. Dat is de Tupperware-methode – die 12N ontwikkelde. Een laagdrempelige, snelle manier om met bewoners in gesprek te raken over de staat van hun woningen en buurt. Wat wil je wel, wat wil je niet, welke keuzes maken we gezamenlijk als het gaat over groot onderhoud van de buurt? Dichtbij, met korte, heldere verslagen, een snelle besluitvormingen en maximaal drie keer overleg. Mensen met elkaar verbinden, en vervolgens hun wensen vertalen: na driekwart jaar lag er een sociaal ruimtelijk plan op tafel.  In samenspraak met meer dan de helft van het totale aantal bewoners werden de ambities én afspraken voor de aanpak van de woningen, de buitenruimte en de sociale samenhang in de buurt beschreven. Daarin toonden buurtbewoners zich realistisch. Geen paleizen en gouden kranen, maar wél keuzevrijheid: openslaande tuindeuren of toch een toilet boven, en gezandstraalde gevels in plaats van nieuwe kozijnen.

Het groot onderhoud in Drents Dorp zit er inmiddels op. De meerderheid van de buurtbewoners is dik tevreden. Men kijkt terug op een weliswaar ingrijpend onderhoud, maar met veel waardering voor de manier waarop de woningcorporatie via 12N de bewoners betrok bij het proces.

Sociale cohesie

Toen Philips wegtrok uit Strijp, raakte Drents Dorp niet alleen een werkgever, maar ook een rode draad in haar bestaan kwijt. Dat had grote consequenties. Van een buurt waar veel mensen werkten, elkaar kenden en voor elkaar zorgden, veranderde Drents Dorp in een anonieme plek met veel werkeloosheid en anonimiteit. Hoe geef je zo’n buurt, die door de woningcorporatie als ‘op zichzelf’ ervaren wordt, een sociale impuls? Dat vraagt om een out of the box strategie.

Anemoon Geurts van Moon|en|co bedacht in nauw overleg met 12N de Drents Dorp Angels. Drie meiden uit de creatieve industrie, met alle drie hun eigen expertise (fotografie/theater, vormgeving en illustratie/schrijven) trokken de buurt in . Ze daagden bewoners uit, om, soms letterlijk, over de drempel van hun voordeur te stappen. Met veel enthousiasme en creativiteit zette het drietal tientallen projecten op. Theatervoorstellingen voor en door bewoners, een festival over de meest geliefde én gehate bewoners van de buurt (huisdieren), etentjes, en een jaarlijkse deelname aan hét evenement van Eindhoven: Dutch Design Week. Met in de buurt gemaakte producten. Een succesvolle aanpak: de sociale cohesie groeide in een paar jaar tijd sterk. De rol van de Angels veranderde langzaam van sturend naar ondersteunend. Inmiddels is er een volwaardig en groot team aan vrijwilligers, dat zelf de kar trekt in een groot aantal succesvolle activiteiten.

Social design – ook wel co-creatie –  is nog steeds een onderdeel van het programma in de buurt. Design en cultuur, gebaseerd op de verhalen, wensen en mensen in de buurt, benadrukken de eigenheid en identiteit van Drents Dorp. Mensen gaan anders kijken; naar zichzelf en hun talenten, maar ook naar hun buurt en woonomgeving. Via social design slaagde Drents Dorp erin de aansluiting met de ontwikkelingen op Strijp S, R en T te maken. Op geheel eigen én eigenzinnige wijze uiteraard.

Ontmoetingsplek: het Drents Dorp Hoofdkwartier

Ruimte en sociaal komen samen in het Drents Dorp Hoofdkwartier. Na signalen van bewoners onderzocht 12N de mogelijkheid voor een ontmoetingsplek voor de buurt. De keuze viel al snel op een ongebruikelijke locatie: pal onder het viaduct bij de entree van de wijk, lokaal bekend als het ‘Strijps Bultje’. Ontwerper en buurman Piet Hein Eek kreeg opdracht het pand te bouwen. Het Hoofdkwartier werd een sfeervol pand, gemaakt van sloopkozijnen, licht en gezellig en vrijwel elke dag open. Daarmee transformeerde een naargeestige, donkere plek onder het viaduct tot het levendige, kloppende hart van Drents Dorp.
Het idee om van deze rotte plek juist een pareltje in de wijk te maken past in de lijn van werk van 12N. Grote effecten op de leefbaarheid door fysiek kleine ingrepen.

Toekomst

De gecombineerde aanpak van fysieke en sociale vraagstukken in Drents Dorp, heeft een beweging in de buurt op gang gebracht die inmiddels landelijk de aandacht trekt. Van een wijk in een neerwaartse spiraal, laat de buurt nu zien hoe de gepolitiseerde ‘participatiemaatschappij’ er in de praktijk uit kan zien. Drents Dorp is nog steeds die eigenwijze volksbuurt met een rauw randje. Maar nu trots, vol eigen initiatief en zorgend voor elkaar. 12N legde samen met andere partners de bouwstenen voor een toekomst waarbij bewoners het heft in eigen hand nemen.

In opdracht van: Woonbedrijf
In samenwerking met: Moon|en|co
Periode: 2012-2015

Zeist Structuurvisie

Zeist, structuurvisie 2020_koers van de gemeente voor de komende tien jaar

Voor de gemeente Zeist werkte 12N Urban Matters aan een zeer omvangrijk en uitdagend stedenbouwkundig project. Binnen de gemeente Zeist waren vooraf grote verschillen van inzicht over de gewenste ontwikkelingen van de gemeente, wat leidde tot stevige discussies aan de vergadertafel én via de pers. De Structuurvisie Zeist 2020 heeft gezorgd voor een helder toekomstbeeld van de gemeente. Aan de hand van onderzoek, participatie en ontwerp is de gewenste ruimtelijke en programmatische kwaliteit over tien jaar beschreven. Daarin zijn zowel de bebouwde gebieden (Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin) als de buitengebieden meegenomen. Speciale aandacht is er voor de beide zijden van de A28, waar veel verbeterkansen liggen als het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid.

De structuurvisie kwam tot stond via een sterk interactief proces. In bijna 40 verschillende bijeenkomsten met individuen en groepen uit de samenleving zijn de diverse opties aan de orde gekomen. Deze bijeenkomsten waren soms integraal en soms specifiek van aard en hebben sterk bijgedragen aan het overall plan. In de structuurvisie zijn algemeen ruimtelijke, programmatische en gebiedsgerichte uitspraken gedaan, plus een uitvoeringsparagraaf met een globaal financieel kader.

12N zorgde voor de inhoudelijke hoofdlijnen van toekomstscenario’s en de inhoudelijke aansturing van een ambtelijk team van specialisten. Gelijktijdig aan het proces van de structuurvisie werkte 12N aan het analyseren en bespreekbaar maken van de bestaande getallenstudies, de rekenmodellen en de gangbare onderleggers. Net als in veel andere gemeentes leverden die getallen discussies op over de waarde ervan en de betekenis van de doorvertaling naar beleidsdocumenten. Deze open methode heeft geleid tot een grotere waardering en vertrouwen.

De structuurvisie volgde op het Zeist Ontwikkelingsperspectief waar 12N eerder bij is betrokken. Een complexe inhoudelijke opgave, waar op basis van participatie een toekomstbeeld is geschetst. Dit toekomstbeeld vormde de basis voor de toekomende tien jaar.

Downlad Structuurvisie Zeist 2020 samenvatting
Download Structuurvisie Zeist 2020 totaal

In opdracht van: Gemeente Zeist
Periode: zomer 2009 – winter 2011
In samenwerking met: Frans Werter – Buro de Steeg, Timo Bralts – Bestwerk, Ingrid Appels – De Appelboom

Loft ontwerp: wonen + werken

Woonwerkruimte_transformatie garageloods centrum Eindhoven

Fulco Treffers van 12N Urban Matters ontwierp zijn eigen woonwerkruimte. Hij transformeerde een oude garageloods in het centrum van Eindhoven tot multifunctionele leefruimte. Met behoud van het industriële karakter van het pand, en met veel vrijgehouden ruimte voor ongeplande extra functies en activiteite

De transformatie was een architectonische opgave, maar ondanks de kleine schaal kun je deze ontwikkeling ook zien als een voorbeeld van kleinschalige stedelijke ontwikkeling. De buurt en de gemeente waren enthousiast over de ontwikkelingen en hebben waar nodig de medewerking verleend.

Het ontwerp geeft een oplossing aan de belangrijkste bouwfysische beperkingen van het pand, en houdt de meest krachtige elementen overeind. Het gebouw is ingeklemd tussen schuren, hallen en tuinen, en staat volledig op de eigen kavelgrens. Er was oorspronkelijk nauwelijks daglicht en geen buitenruimte. Het  gebrek aan daglicht is opgelost door een lichtstraat over de volle lengte van het dak te plaatsen, en op de nieuw aangebrachte verdiepingsvloer een 10 meter brede schuifbare glazen pui te plaatsen die over de begroeide tuinen van de buren kijkt. Hier is ook een buitenruimte gecreëerd.

Door een transparant (glazen) volume te bouwen in de ruimte, blijf je de volle lengte van de hal ervaren en de kracht van de oude repeterende dakspanten, maar zijn de ruimtes klimatologisch beter beheersbaar. Binnen de glazen ruimte is de temperatuur regelbaar. Oud en nieuw komen samen in zichtbaarheid van de materialen, ervaring van de oude garageloods, en van de aanwezigheid van het oude (eveneens glazen) bedrijfsleidershuisje dat nog in de ruimte is gebleven.

Meer weten? Bekijk hier het filmpje: Woonwerkpand 12N Stedenbouw

Opdrachtgever: eigen opdracht
Ontwerp: 2009
Realisatie: zomer 2009 – voorjaar 2010

 

Ontwerp woonhuis, Sint-Oedenrode

Woonhuis Sint Oedenrode

Bij Ellen en Adrie moest iets veranderen. Het huis was oud. Het was op. Maar de plek is prachtig, en ze willen echt niet weg. Ze wonen landelijk, met plaats voor henzelf, hun drie kinderen én twee paarden.

In het kennismakingsgesprek was het al direct duidelijk dat 12N Urban Matters graag voor Ellen en Adrie wilde ontwerpen. ‘Hartelijk, open, gewoon en ongewoon, en nieuwsgierig naar de toekomst’. Daarnaast willen ze graag aan de slag!

Het proces startte. Met eerst de tijd nemen voor gesprekken over wonen, over leven, over thuis zijn en thuis voelen. Op pad naar andere referenties voor de goede beelden. Dan workshops meten en bouwen met de kinderen en uiteindelijk rekenen,  tekenen aan het ontwerp en bouwen.

In opdracht van: Ellen en Adrie, Bram, Wieke, Rian
2014-2017

 


Oprichter broedplaats TAC, Eindhoven

TAC_Temporary Art Centre

Zoals veel goeie ideeën is TAC gestart aan de bar in de kroeg.

Een aantal jaren later was er een stichting, een organisatie, een gebouw, maar vooral: heel veel kunstenaars, designers, muzikanten, theatermakers, mode-ontwerpers, architecten, die samen een bruisende experimentele broedplaats voor jongeren hebben gemaakt. Fulco Treffers was een van de oprichters, en jarenlang de ‘centrale middenvelder’ van deze dynamische vrijwilligersorganisatie. In deze periode ontwikkelde TAC zich van een idee op een bierviltje naar een projectplan, en van een pioniersfase naar een kernspeler in het Eindhovens en Nederlandse culturele landschap.

Vele tentoonstellingen, optredens, voorstellingen en festivals later leeft TAC als nooit tevoren. En kijkt Fulco zo nu en dan nog eens naar de vele filmpjes van TAC_Live of in de prachtige boekjes die gemaakt werden in de eerste jaren: VanTAC.

1999 eerste ideefase
2004 start TAC
2011 afscheid Fulco Treffers

www.tac.nu

Een aantal VanTAC boekjes zijn hier in te zien:
VANTAC 1
VANTAC 2
VANTAC 4
VANTAC 7
VANTAC 10
VANTAC 11
VANTAC 12
VANTAC 13

 

Social design,Eindhoven

Sonseweg_Onderzoek naar samenhang tussen ruimtelijke en sociale kenmerken

Het decor: een noordelijke buitenwijk in Eindhoven met honderdtwintig zéér kleine woningen – zo’n beetje de kleinste die er zijn in de stedelijke sociale woningsector. Een organisch gegroeid wijkje met een bonte mix aan mensen, die allemaal één of meerdere deuken hebben opgelopen en die in de buurt belandden simpelweg omdat ze nergens anders terecht konden. De vraag van de woningcorporatie aan 12N: wat zijn de woonwensen van deze groep mensen op het gebied van voorzieningen, ruimte en openbare ruimte?

Niet dat het de buurt slecht vergaat. Vijf jaar geleden was de omgeving nog een probleemgebied, maar door actief en gericht ingrijpen op sociaal vlak heeft de corporatie de rust in het gebied teruggekregen. Een wekelijkse koffiehoek, waar bewoners elkaar en diverse welzijnsprofessionals treffen,  is al ingericht. Deze koffiehoek werkt verbluffend, en je zou kunnen concluderen: veel bereikt, einde verhaal. Maar de corporatie was wel nieuwsgierig naar meer.

Want wat ook organisch lijkt te zijn ontstaan is de buitenruimte, direct rondom de huisjes. Geen duidelijke inrichting, geen heldere scheiding tussen openbaar en privé. En geen prettige relatie tussen de woningen en het naastgelegen park. Moet daar iets mee gebeuren, volgens de bewoners? En zo ja, wat? De groep bewoners is zo divers en tegelijk zo specifiek, dat de corporatie niet goed weet wat de woonwensen zijn.

Een typische opgave voor 12N: het onderzoeken van de relatie tussen ruimtelijke en sociale kenmerken in de buurt. Onder de vlag van 12N gingen Mildred Montpellier (sociale en medische antropologie) en Wessel Dragt (ruimtelijke analyse) aan de slag. Het project werd opgedeeld in vier fases. Eerst werden de wensen en meningen van bewoners achterhaald door middel van interviews en gesprekken. Tegelijkertijd werd er een ruimtelijke analyse gemaakt.

Op basis van de resultaten werden vier scenario’s voor de openbare ruimte ontwikkeld. Deze werden aan bewoners gepresenteerd tijdens een gezamenlijke activiteit in het aangrenzende park. Meer dan de helft van de bewoners kwam. De meningen en ideeën die daar geopperd zijn, werden meegenomen in het definitieve voorstel voor de buitenruimte.

De gekozen aanpak leverde een extra uitdaging op. Parallel aan alle open gesprekken met bewoners moest er continu op de achtergrond worden doorgerekend: in hoeverre moesten de ambities worden getemperd of juist gestimuleerd? Ontwerptekeningen en Excelsheets liepen hand in hand. Verschillende bewoners stonden ook open voor meehelpen, zoals bij snoei- en leeghaalacties. Met als resultaat een veilige, prettige buitenruimte die gedragen wordt door de buurt.

Opdrachtgever: Woonbedrijf, district Woensel-Noord
In samenwerking met: Wessel Dragt en Mildred Monpellier
Periode: januari – juni 2012