Tijd

Tijd

Toen ik jaren geleden worstelde met de vraag hoe ik mijn bedrijf moest noemen, kwam vaak het woord “tijd” voorbij. Ik zag zoveel stedenbouwkundige plannen die vooral over ruimtelijke ontwerpen gingen. Ik wilde in mijn bedrijf het begrip ’tijd’ toevoegen als vierde dimensie, naast de drie ruimtelijke elementen. De naam en het logo komen daar ook vandaan. Zet je de N in het logo dan heb je een noordpijl, refererend aan het traditionele ruimtelijke werk. Als je de 12 in het logo plaatst, heb je een klok. En zo was er de naam 12N Stedenbouw.

Tijd, ik ben er dol op, maar het is vaak ook lastig.
Stedenbouw is soms heel traag. Pas na een aantal jaren zie je de effecten van een visie, een strategie die je hebt opgesteld. Ik moest daar weer aan denken toen ik een paar weken geleden in Dordrecht liep, waar ik een adviesrol had over cultuur en stedelijke ontwikkeling.

De effecten zijn nu drie jaar later zichtbaar. De Voorstraat Noord is verlevendigd met nieuwe winkels. Sterkere horeca. En op specifieke punten verbeteringen in de buitenruimte. En als hoogtepunt de energiecentrale waar diverse culturele instellingen zijn gehuisvest. Een bruisend en krachtig gebouw dat vermoedelijk voor de nodige culturele en stedenbouwkundige spin-off zal zorgen.

Ik moet eerlijk toegeven, ik was wel enigszins verbaasd door de veranderingen, want ik had tussentijds er weinig over gehoord of gelezen. Een typisch geval van positieve verrassing. Mag ik voorstellen om een spreekwoord te verbouwen? Voortaan heb ik het niet meer over “Komt tijd komt raad” maar over “Met tijd komt daad.”