Tijdelijke lezing

Tijdelijke lezing

Altijd fijn bij Ruimtevolk, het netwerk en platform voor RO’ers. Voor mij vinden hier de meest herkenbare en actuele discussies van ons vak plaats. Op 28 september 2009 mocht ik zelf een inspiratie-presentatie geven over Tijdelijk Gebruik.

De lezing vond plaats in het kader van de GreenDesk methode, een andere visie op werken in de toekomst. De beelden geven in korte tijd ene inspiratie voor gebruik van tijd en tijdelijkheid in het stedelijk ontwerp. Doel was om zoveel mogelijk kansen en praktijkvoorbeelden te laten zien.

Blogexperimenten

Blogexperimenten

In Zeist wordt uitgebreid gecommuniceerd met de belangengroepen, burgers, ondernemers om te komen tot een goed en gedragen structuurvisie. Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, thema- of wijkgericht. Maar bij deze opgave hield ik ook een weblog bij, waardoor de participanten in het proces op eenvoudige wijze de ontwikkelingen, maar vooral ook de vraagstukken waaraan gewerkt wordt kunnen volgen.

De eerste stedenbouwkundige blogger? Misschien wel, misschien niet, maar hoe dan ook een medium dat verder benut kan worden.

Ondersteuning ruimtelijke visie

Ondersteuning ruimtelijke visie

Door Linssen en Van Asseldonk ben ik gevraagd te werken aan de visie-vorming van het centrumgebied van Kanaleneiland. De programmatische benadering stond centraal. De ruimtelijke vertaling is schetsmatig. In een serie brainstormsessies met de opdrachtgever werden de thema’s jongeren, openbare ruimte, verbinden en ontmoeten bepaald. 12N maakte de ruimtelijk uitwerking, zowel in schematische kaarten als in de visualisatie van het eindrapport.

Wat me in dergelijke situaties zo aanspreekt, is om in snelle, korte en creatieve beelden een bijdrage te leveren, en om met behulp van schetsen en referenties richting te geven aan de planvorming voor deze zone in Kanaleneiland.