Inspiratiesessie Strijp S

Inspiratiesessie Strijp S

De eerste appartementenblokken in Strijp S zijn (sociale) huurwoningen van Woonbedrijf. Tijdens de ontwerpfase (VO) wordt gewerkt aan een andere benadering van de opgave. Woonbedrijf wil in haar eerste project iets doorbreken. Geen standaard product aanbieden, met het risico dat de potentiële doelgroepen in dat product niet veel zien in het (voorlopig qua wonen contextlose) gebied Strijp S. Creativiteit invoegen, en dan verleiden, zodat zij voor Strijp S hun woon- en ruimtewensen verwezenlijkt zien in het aanbod. De opgave aan 12N Urban Matters vraagt om out-of-the-box denken, met als doel te komen tot een andere – maar realistische – aanpak van woningontwerp, typologie, marketingstrategie, voorzieningen.

In een compacte periode heb ik met architecten en opdrachtgever gewerkt aan ideeën voor dit bouwblok en de appartementen. De concepten zijn gebundeld tot een inspiratieboek / wooncatalogus. Centraal in het inspiratieboek staat het thema contrast. Tussen oud en nieuw (bebouwing). Tussen stenig en groen. Privé en openbaar. Dit contrast is meegenomen in uitwerking.

Download Strijp S in Eindhoven.

Dag van de Architectuur 2007, expositie en debat

Dag van de Architectuur 2007, expositie en debat

“Tijdelijkheid van tijdelijkheid”. Dat thema stond centraal in een tentoonstelling die 12N organiseerde en als deelnemer ondersteunde tijdens de Dag van de Architectuur 2007 in Eindhoven. Onderwerp van deze dag was het begrip “tijdelijk verblijf”. 12N organiseerde de expositie in het Temporary Art Centre, een Eindhovense broedplaats voor creatief talent die na een periode van tijdelijkheid zelf zal transformeren naar een blijvende verschijning in hetzelfde gebouw. Tijdens de expositie toonde 12N een aantal relevante projecten, waaronder Smart Start, Zuidwijk en Viktoriakwartier. Daarnaast werd een debat gehouden onder leiding van Gabriëlle van Asseldonk, waarbij naast Fulco Treffers ook Arie van Rangelrooy (En|En), Mathijs Bouw (One Architecture) en Arjan van Raadshooven (vij5) in het panel zaten.

Programma-stedenbouwer

Programma-stedenbouwer

‘Laat maar eens zien!’. Met deze woorden kon ik op pad. De visie ‘Viktoriakwartier, een creatief kader voor ontwikkelingen’ werd omarmd, en kon concreet gemaakt worden. De globale uitgangspunten moesten  concreet worden. Ondernemers van vlees en bloed. Vierkante meters met een huurprijs en een contract. Daarvoor zijn programma’s van eisen nodig, verfijning van doelgroepen, en definiëring van de kaders voor prijsbepaling.

Maar het gaat nog verder: voor deze culturele creatieve wijk is de samenwerking gezocht met onderzoekspartijen om een regelluwe of zelfs regelvrije zone in he openbaar gebied te maken. Wat is daarvoor nodig? Hoe kom je daar?

Via de organisatie van excursies, netwerkdagen, atelierdagen, conceptcookers en evenementen, zijn externe experts en culturele ondernemers betrokken geraakt en werden de beelden steeds concreter.

Door de economische crisis en het noodzaak om prioriteiten te stellen heeft de gemeente Eindhoven helaas besloten het project niet verder te ondersteunen. De droom om een experimentele stedelijke opzet ook werkelijkheid te maken is daarmee ook de koelkast in gegaan.