Stroomlijnen van herbestemmingsproces

Stroomlijnen van herbestemmingsproces

Een beeldbepalend, monumentaal maar verouderd pand in centrum van Geldrop. En tegelijkertijd het ouderlijk huis van een ondernemer, die het pand zo goed mogelijk wil herbestemmen. Het gesprek tussen de ondernemer, oud bewoner Chris Reef en de gemeente liep al een tijdje, maar ging nogal stroef. De ondernemer klopte bij mij aan om de boel te stroomlijnen.

Een toffe uitdaging! Ik heb gewerkt aan een stedenbouwkundige onderbouwing, en de inrichting van de processen met de gemeente en de samenleving. Na een aantal goede werksessies zijn enkele kansrijke opties besproken met omwonenden en andere stakeholders. Het is nu aan de eigenaar om het voorkeursscenario verder uit te werken en geschikte partners voor koop of huur te vinden. De gemeente is enthousiast over het gelopen proces en ziet concrete vragen positief tegemoet.