Aanvraag afgewezen

Aanvraag afgewezen

Een forse teleurstelling. De subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds creatieve industrie (deelregeling Internationalisering) is afgewezen. Je weet dat er veel aanvragen af moeten vallen, want er is nog maar weinig subsidie. Maar toch…het leek zo’n goed plan: een uitwisseling tussen ontwerpers in Nederland en Oekraïne. En met het door mij opgebouwde netwerk in Oekraïne leek me de kans op een succesvol project wel groot.

Een ingewikkelde zin in de afwijzing: ‘De adviescommissie krijgt uit het voorstel de indruk dat het project voornamelijk op de aanvrager leunt waarvan de deskundigheid, om een dergelijk traject op te zetten en uit voeren, niet overtuigend is.’ Staat er dat ik niet in goed genoeg ben om dit project te doen? Of staat er dat ze mij niet kennen en daarom niet zeker zijn of ik dat kan? In het laatste geval: hoe leren mensen in dit circuit mij wél kennen? Hoe maak ik de stap naar grotere bekendheid? Hoeveel tijd gaat me dat kosten? En levert dat dan minder teleurstelling op?