Ondersteuning ruimtelijke visie

Ondersteuning ruimtelijke visie

Door Linssen en Van Asseldonk ben ik gevraagd te werken aan de visie-vorming van het centrumgebied van Kanaleneiland. De programmatische benadering stond centraal. De ruimtelijke vertaling is schetsmatig. In een serie brainstormsessies met de opdrachtgever werden de thema’s jongeren, openbare ruimte, verbinden en ontmoeten bepaald. 12N maakte de ruimtelijk uitwerking, zowel in schematische kaarten als in de visualisatie van het eindrapport.

Wat me in dergelijke situaties zo aanspreekt, is om in snelle, korte en creatieve beelden een bijdrage te leveren, en om met behulp van schetsen en referenties richting te geven aan de planvorming voor deze zone in Kanaleneiland.