Blogexperimenten

Blogexperimenten

In Zeist wordt uitgebreid gecommuniceerd met de belangengroepen, burgers, ondernemers om te komen tot een goed en gedragen structuurvisie. Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, thema- of wijkgericht. Maar bij deze opgave hield ik ook een weblog bij, waardoor de participanten in het proces op eenvoudige wijze de ontwikkelingen, maar vooral ook de vraagstukken waaraan gewerkt wordt kunnen volgen.

De eerste stedenbouwkundige blogger? Misschien wel, misschien niet, maar hoe dan ook een medium dat verder benut kan worden.