Een rafelige lijn

Een rafelige lijn

Een lijn van vervallen openbare ruimtes centraal in de monumentale arbeidersbuurt Philipsdorp, waar grootschalige renovatie is begonnen. Dat is de rafelige lijn. Na overleg tussen de gemeente en woningcorporatie Woonbedrijf is een strategie ontwikkeld voor een buitenruimte waarbij eigendom en ruimtelijke structuur net een slag complexer zijn dan in de rest van de buurt. De rafelige lijn moet niet achterblijven in de vernieuwing van de buurt. Daarom vroeg Woonbedrijf mij advies over de mogelijkheden.

De rafelige lijn is een aaneenschakeling van verschillende tijdperken in de buurt. Het steekt af van de omliggende rijtjeswoningen dankzij leegstaande bebouwing, braakliggende terreinen en rommelige achterkanten van woningen. In de eerder gemaakte wijkvernieuwingsplannen is geen prioriteit toegekend aan de rafelige lijn, vanuit het idee om eerst de bijna 800 woningen en de buitenruimte op orde te krijgen.

Met ondersteuning van Marco Vlemmix maak ik een quick scan voor de openbare ruimte en de omliggende bebouwing. De strategie die is ontwikkeld onderscheidt vier deelprojecten die verder worden uitgewerkt. Het betreft onder andere de bouw van CPO atelierwoningen en studentenwoningen. Het effect van deze ingreep is groter dan de plek zelf. Op deze manier wordt een impuls gegeven aan de gehele buurt. Vervolgstap is om de deelprojecten verder te brengen: in afzonderlijke trajecten, maar wel in samenhang.