Blij met 500!

Blij met 500!

Getallen zijn fijn. Getallen kun je meten. Als je voor een schoolvak een 10 haalde, dan was je heel blij. Het getal zelf, de wonderschone 1 en de 0, maakte blij.

Maar cijfers zijn ook onwrikbaar. Je kunt niet een béétje een 10 hebben, of ongeveer 3 kinderen.

Soms heb ik daar wel eens last van, dat een getal de waarheid wordt. En daarmee bepalend is, als een hard gegeven waartegen de moeilijk meetbare dingen het moeten afleggen. Bijvoorbeeld in de rekenmodellen van verkeerskundigen. Daarin worden getallen ingevoerd om te berekenen wat de verkeersdruk op een weg over x jaar is. Prachtige modellen, waarmee uiteindelijk bijvoorbeeld wordt bepaald of een weg één of twee rijbanen breed moet zijn.

Maar misschien zijn er wel totaal andere argumenten die invloed hebben op de wegbreedte. Bijzondere bebouwing, of bomen. Of nog vager: de uitstraling van het gebied.
En dan wordt het lastig, want hoe vergelijk je nu de hardheid van een getal met de zachtheid van iets als uitstraling…

Maar eerlijk is eerlijk. Gisteren was ik dan tóch voor even een cijfer fetisjist, met een bijzondere waardering voor het getal 500. 500 staat namelijk voor het aantal ‘likes’ op Facebook dat het project Space-S in een maand tijd heeft overschreden. Vijfhonderd mensen die geïnteresseerd zijn in dit woningbouwproject. En nee, ze komen daar vast niet alle vijfhonderd wonen, dat past waarschijnlijk niet eens volgens de rekenmodellen, maar een groot gedeelte wel. En dat de rest betrokken genoeg is om graag mee te willen denken, vind ik een opsteker.

Space-S is een project waarin potentiële bewoners en geïnteresseerden een bepalende stem hebben. Op Strijp-S, hét transformatiegebied van Eindhoven, gaat woningcorporatie een braakliggend terrein ontwikkelen.  En dat gebeurt, passend in de koers van de corporatie, bottom up. Met als centrale vraag: wat zou je op Strijp-S, qua wonen, willen realiseren wat op andere plekken niet kan, of wat elders veel te duur is?  Bijzonder wonen, maar niet voor de ‘happy few’. Want het gaat hier nog steeds over sociale woningbouw. Offline, maar vooral online wordt de discussie gevoerd en worden mensen uitgenodigd hun visie te geven. En dat gebeurt, na een maand, al op grote schaal.

Blij werd ik van het getal 500.
En nog blijer zal ik worden van 1000.
Maar vooral, echt vooral word ik blij als er een mooie bijzondere buurt ontstaat, waar een groep mensen echt een eigen nieuwe woondroom kan realiseren. En dat is niet in een getal uit te drukken…

www.facebook.com/space040
www.space-s.nl