Co-creatie Stam en de Koning

Co-creatie Stam en de Koning

Tijdens de bouw van Space-S staat co-creatie nog steeds voorop. Bouwer Stam + De Koning werd getriggerd door de wens om klantgestuurd te blijven werken tijdens de bouw en vroeg mij om mee te helpen. Zowel voor Space-S als voor het verder versterken van de klantgestuurde organisatie.

Vragen die daarbij naar voren komen zijn: Wat is het verschil tussen klantgericht en klantgestuurd? Hoe zorg je dat je je eigen professionele ervaringen op een goede manier kunt combineren met mogelijk nieuwe wensen van toekomstige bewoners? Wat is het verschil tussen kopers en huurders? Wat is de aanpak bij individuele afwegingen, en wat bij collectieve vraagstukken?

Tijdens lopende en nieuwe projecten zal ik ondersteuning verlenen. Centraal vraagstuk is hoe de ontwikkelende of bouwende partij bij kan dragen aan een grotere betrokkenheid van bewoners bij de woning en de buurt. Om daarmee de kwaliteit van wonen te vergroten. Een kwaliteit die in ontwikkelfase, bouwfase en nazorgfase nog kan worden versterkt.